گـــــروه آموزشی تاریخ استان قم
 
فعالیت های علمی - آموزشی دبیران و گروه آموزشی متوسطه ی تاریخ استان قم

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۲۵ توسط اعضای گروه

درس دوازدهم

کدام گزینه در مورد واژه ی عرب نادراست؟

 الف)به معنی بدوی  است         ب)به معنای صحرانشین است        ج)ازاقوام سامی است     د) به معنای شهرنشین است.

مهم ترین صفتی که قرآن به عرب جاهلی داده است چیست؟

 الف) عصبیت       ب) زنده به گور کردن دختران        ج)شرک و چند خدایی        د) جنگ های قبیله ای

کدام گزینه در مورد حنفا نادرست است؟

  الف)پیروان حضرت ابراهیم بودند.                             ب)آیین شرک و پرستش بت ها را قبول نداشتند

ج)با پرستش خدای یگانه  سعی در دوری از شرک داشتند    د)پیروان حضرت یحیی بودند

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)زندگی در سرزمین عربستان  بر پایه ی ...................استواربود.

ب)در میان حصوصیات نظام قبیله ای اعراب  ...................یا .............صفت ویژه ی قبایل عرب بود.

پ)مهم ترین مرکر مسیحیت در جنوب عربستان شهر ......... بود.

ت)در دوره ی دعوت پنهانی پیامبر هسته ی اولیه نهضت اسلام به نام ............. شکل گرفت .

درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید

الف)از نظر اعراب جاهلی بت لات خدای سرنوشت و مرگ  بود.

ب) یکی از عوامل حضور و نفوذ یهودیت در عربستان خشونت پادشاهان ایران بود.

پ) از نظر عرب جاهلی با مرگ زندگی به پایان می رسید.

ت)جاهایی که یهودیان برای تدریس احکام دین یهود  و تورات داشتند بیت المدارس گفته می شد.

ث)پیامبر نخستین بار با شعار توحید بر بلندی های صفا دعوت خود را آشکار کرد.

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)قريش از زمان چه كسي بر مكه مسلط شدند؟

ب) عامل نفوذ مسيحيت درميان قبايل وسران عرب چه بود؟

پ) عا مل نفوذ وحضور آيين يهود در عربستان چه بود؟

ت)علمای دین یهود را را چه می خواندند؟

ث)در شبه جزیره ی عربستان پیروان حضرت ابراهیم که  شرک و بت پرستی را قبول نداشتند به  چه نامی مشهور بودند؟

ج) چه کسانی سرپرستی پیامبر را در دوران کودکی و نوجوانی بر عهده داشتند؟

چ)در غار حرا ابتدا آیات اولیه ی کدام سوره بر پیامبر نازل شد؟

ح) نخستین شهدای اسلام چه نام داشتند؟

خ) مجلسی که برای تبادل نظر مردم در شهرمکه وجود داشت چه نامیده می می شد؟

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید و شماره ی آن را در پاسخنامه وارد کنید

الف)خدای شمس و مادر خدایان بود.

پ)پیامبر دعوت اشکار را نخست از اینان آغاز کرد

ت)سال دهم بعثت برای پیامبر سال تلخی بود

ث)در داراندوه نظریه ی قتل پیامبر توسط وی مطرح شد.

ث)در ماجرای این پیمان هفتاد تن از بزرگان یثرب با پیمبر بیعت کردند؟

1- پیمان عقبه ی دوم

2-مردم مکه

3- ابوجهل

4-خویشاوندان

5-شهدت حمزه

6- بیعت رضوان

7-وفاوت ابوطالب و خدیجه

8- ابوسفیان

ويژگي نظام قبيله اي اعراب را بنويسيد.

منظور از عصبيت چيست؟

در جلسه ي مشورتي قريش در دار الندوه براي مقابله با پيامبر چه نظرياتي مطرح شد كدام نظريه پذيرفته شد؟

ماجراي مهاجرت حبشه را توضيح دهيد.

موضوع پيمان اول ودوم عقبه را بنويسيد

دعوت پيامبر در آغاز بر چه اركاني استواربود؟

نخستین ایمان آورندگان به پیامبرچه کسانی بودند؟

دوعامل رونق زندگي اجتماعي و اقتصادي شهر مكه چه بود؟

امتيازات و وظايف روساي قبايل عرب را بنويسید.

اديان را يج درشبه جزیره ی عربستان را پیش از اسلام نام ببرید.

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۲۵ توسط اعضای گروه

درس بيست

متمدن ترین فبیله ی ساکن ترکستان  که مغولان با کمک آنان سازمان خکومتی خود را بهبود بخشیدند چه نام داشتند؟

الف) ترکان قرا ختایی      ب)ترکان اویغوری         ج)ترکان ایلک خانی       د)ترکان غز

سپاهیان مغول در کدام جنگ از سپاه مصر شکست خوردند؟الف) عین جالوت        ب)دندانقان          ج)ملازگرد            د)قطوان

مسجد گوهرشاد از یادگار های کدام دوره می باشد؟   الف) تیموری      ب)سلجوقی        ج) غزنوی       د)مفول

کدام گزینه درمورد شاهرخ درست نمی باشد؟

الف)شاهرخ سیاست  های جنگ طلبانه ی تیمور را کنار گذاشت.

ب)شاهرخ به برقراری امنیت و توسعه علم و فرهنگ توجه بیشتری نشان داد.

ج)در دوره ی شاهرخ رجال ایرانی در اداره ی امور نقش بیشتری یافتند.

د)شاهرخ پایتخت دولت تیموری را از سمرقند به نیشابور منتقل کرد.

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)مغولان از تجربیان اداری و حط  ترکان اویغوری استفاده کردند.

ب)نخستین اقدام چنگیز در سال های نخست قدرت گیری تصرف ترکستان بود.

پ)جانشین تیمور الغ بیگ بود که فردی دانش دوست بود.

ت)تیمور دراواخر به فکر حمله به چین افتاد .اما در بین راه در شهر اترار از دنیا رفت.

درجای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)مغولان مردمی بودند که در سرزمین ... .. . . . . .  ..  . . در شمال چین زندگی می کردند.

ب)نخستین کشوری که توجه مغولان را به خود جلب کرد ... . . .. . . . . .  بود.

پ) غازان خان با کمک مشاوران و وزیران ایرانی خود به ویژه . . . . .  ..توانست به یک رشته اقدامات اصلاحی بزند.

ت)تیمور پس از هر لشکر کشی ، به ..............  پایتخت خود باز می گشت و مدتی  را به آسایش و عشرت می گذراند.

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

الف)تیمور در جنگ با این سلطان عثمانی پیروز شد.

ب)روند همسازی مغولان را با ایرانیان تسریع کرد.

پ)منگو قاآن وی را مامور کرد تا با لشکری تازه نفس عازم ایران شود.

ت)دومین جانشین غازان خان که بدون داشتن جانشین از دنیا رفت.

 

1-ابوسعید

2-بایزید

3-الجایتو

4-اسلام آوردن غازان خان

5-هلاکو

6-شکست در عین جالوت

الف) نخستين كشوري كه توجه مغولان به خود جلب كرد كدام كشوربود؟

اب) متمدن ترين قبايل ترك ساكن ترکستان كه مغولان با كمك آنان سازمان حكومتي خود را بهبود بخشيدند چه نام داشتند؟

ب)  مشاوران و وزیران  ايراني هلاكو را نام ببريد.

پ) .تلاش عمده ي  مشاوران  و وزیران ایرانی هلاکوصرف چه اموري مي شد؟

ت) غازان  خان با راهنمایی و مشاوره ی چه کسی دست به یک رشته اقدامات اصلاحی زد؟

ث) مهم ترین اقدام چنگیز در سال های نخست قدرت گیری اش چه بود؟

ج)  دولتی که هلاکو در ایرانی به وجود آورد به چه نام مشهور شد؟

چ) هلاکو با بهره گیری از چه عاملی تشکیلات حکومتی مستقلی برای خود پایه ریزی کرد؟

ح) تشکیل کدام حکومت ها در غرب ایران موجب رانده شدن تیموریان از نیمه غربی ایران شد؟

شیوه ی زندگی مغولان چگونه بود؟تاپیش از ظهور چنگیر وضعیت آنان از نظر سیاسی چگونه بود؟

چنگيز چگونه به فرما نروايي مغولستان رسيد؟

چنگيز چه فنون جديدجنگي از چيني ها آموخت؟

مهمترين ماموريت ماموران حكومتي مغول در ايران چه بود؟

به چه دلايلي منگوفآان  هلاكو را مامور كرد تا با لشكري تازه نفس راهي متصرفات غربي مغولان يعني ايران شود؟

لشكر كشي هلاكو به ايران و جهان اسلام چه پيامد هايي به دنبال داشت؟

نبرد عين الجالوت را توضيح دهيد.

در زمان منگو قا چه قدرت های عمده ای حاکمیت مغولان را تهدید می کردند؟

دوره ي حكومت غازان خان از چه جهاتي در تاريخ ايران عصر مغول اهميت دارد؟

اصلاحات دوره ي غازان خان در چه زمينه هايي صورت گرفت؟

ا صلاحات دوره ي غازان خان در زمينه ي سياسي چه بود؟

اصلاحات دوره ي غازان خان را در زمينه ي مالي و كشاورزي بنويسيد.

چه عواملي زمينه را براي انقراض حكومت ايلخاني فراهم كرد؟

اوضاع ايران در آستانه ي هجوم تيمور چگونه بود؟

چه عواملي امكان سلطه ي تيمور را بر ايران دو چندان كرده بود؟

در زمان فرمانروايي شاهرخ  چه دگرگوني هايي در سياست حكومت تيموري به وجود آمد؟

توجه ي صرف الغ بيك به مطا لعه وتحقيق به ويژه در زمينه ي رياضيات ونجوم چه پيامدي براي دولت تيموري داشت؟

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ توسط اعضای گروه

بازدید دانش آموزان دبیرستان فرهنگ قم از اماکن تاریخی کاشان

 

در روز چهارشنبه 16/2/1388 دانش آموزان سال سوم رشته ي ادبيات و علوم انساني دبيرستان فرهنگ ناحيه يك با برنامه ريزي و سرپرستي دبير تاريخ خود از آثار تاريخي كاشان و ابيانه بازديد نمودند.

در اين اردوي يك روزه خانه هاي قديمي كاشان و محدوده ي روستاي ابيانه مورد بازديد قرار گرفت و دانش آموزان ضمن تجربه ي يك روز زندگي جمعي با آداب و رسوم و شرايط تاريخي و جغرافيايي اين روستا آشنا شدند.

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ توسط اعضای گروه

نتیجه برگزاری المپیاد دانش آموزی درس

 تاریخ ایران و جهان ۲

 

به اطلاع همکاران و دانش آموزان محترم استان می رساند المپیاد علمی دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی درس تاریخ ایران و جهان ۲ در مورخه ۱۵/۲/ ۸۸ با حضور دانش آموزان برگزیده آموزشگاههای استان برگزار گردید.

گروه تاریخ استان ضمن تبریک به نفرات برتر از حضور کلیه شرکت کنندگان در این المپیاد تقدیر و تشکر می نماید. در ضمن زمان و مکان اهدای جوایز نفرات برتر در فرصت مناسب به اطلاع آنها خواهد رسید.

نفرات برتر پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

نام آموزشگاه

1

مهدي لطفي

2

شهيد زين الدين 1

2

حميدرضا نقدي

2

شهيد زين الدين 1

3

مهرداد نصراللهي فر

1

هدايتي 1

4

سيدشهاب الدين موسوي نژاد

4

شاهد صاحب الزمان

 

نفرات برتر دختران

رديف

نام و نام خانوادگي

ناحيه

نام آموزشگاه

1

سكينه اكبري

جعفرآباد

حضرت زهرا (س)

2

فاطمه جعفري

1

فرهنگ

3

طيبه اكبري

جعفرآباد

حضرت زهرا (س)

4

مرضيه سادات موسوي نسب

4

فاطميه ( 19 دي)

5

ناهيد رضايي

4

نرجسيه

6

معصومه بيرانوند

4

نرجسيه

7

سپيديا احمدپور

4

غيرانتفاعي رستگاران

8

زهرا رضايي

1

شاهد رضويه

 
 

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۸ توسط اعضای گروه

اعلام زمان و مکان برگزاری المپیاد درس تاریخ

 

دانش آموزان متوسطه

 

به اطلاع کلیه دبیران محترم تاریخ استان و دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد تاریخ

 می رساند زمان و مکان برگزاری آن به شرح زیر می باشد.

زمان: سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۸ - ساعت ۹ صبح

مکان:  پسران: میدان روح اله - دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) - سالن شهید مطهری

           دختران: بلوار امین - ۲۰ متری گلستان - کوچه ۱۵ - مرکز پیش دانشگاهی فاطمیه

تذکر مهم: فقط دانش آموزانی که قبلا از طریق آموزشگاه های خود معرفی شده اند

                حق شرکت در المپیاد را دارند.


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان یک

درس بیست ودوم

 

درس بيست ودو

1

تمرکز قدرت در دست پادشاهان در عصر رنسانس موجب خرسندی کدام طبقه بود؟

الف) فئودال ها    ب) شوالیه ها       ج) کشاورزان        د)بورژواها

2

کدام گزینه در مورد واسکودوگاما درست نیست؟

الف) او توانست سراسر اقیانوس هند را بگردد.    ب) راه  های هند و اندونزی و خلیج فارس را یافت

ج) دریانوردی پرتغالی بود.   د)از دماغه ی امیدنیک گذشت و مشرق زمین رسید.

3

کدام یک از دانشمندان زیر در عصر رنسانس به اهمیت تجربه در شناخت علمی تاکید داشت؟

الف)دانته    ب)راجر بیکن    ج)کپرنیک     د) پترارک

4

به چه دلیل  رشد شهر ها در عصر رنسانس در ابتدا در نواحی ساحلی بود؟

الف)چون در این نواحی تجارت رونق زیادی داشت.    ب)فقدان ح

کومت مرکزی قدرتمند در نواحی ساحلی.

ج)چون در این نواحی نظام دولتشهری حاکم بود.    د) حضور کمتر فئودال ها و کشاورزان در تواحی ساحلی

5

در جای خالی کلمه می مناسب بنویسید.

الف) رشد شهر بیشتر در نواحی .......... بود.

ب)در پایان جنگ های صدساله میان فرانسه و انگلستان  سرانجام فرانسویان با قیام دختری به نام ....... به پیروزی رسیدند.

پ)توسعه ی مذهب ............ به تقویت وحدت معنوی روس ها کمک کرد.

ت)شهرهای شمالی ایتالیا به صورت ....... .. . .. .... اداره می شدند.

ث) مسافرت  ............... به چین به رشد  دانش جغرافیایی اروپاییان کمک بسیاری کرد.

ج) به ساکنان شهر ها ............ می گفتند.

6

درستی و نادر ستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)افزایش قدرت پادشاهان موجب دخالت آنان در امور کلیسا شد.

ب)کریستف کلمب بومیان سرخ پوست آمریکا را هندی نامید.

پ)واسکودوگاما  دریانورد پرتغالی چزیره گوآ را مرکز مستعمرات پرتغال در مشرق زمین قرارداد..

ت)تا پیش از جنگ صلیبی دریانوردی اروپاییان بیشتر در دریا های شمالی بود.

ث)پترارک نخستین بار به زبان ایتالیایی جنبه ی ادبی داد.

ج)گردش زمین به دور خورشید توسط گالیله اثبات شد.

7

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید

الف)این جنگ ها به رشد فرهنگ ملی فرانسویان و انگلیسی ها کمک کرد.

ب)در انگلستان اشراف فئودال این شکل از حکومت مرکزی را بوجود آوردند.

پ)این پادشاه روسیه با سرکوب اشراف حکومت مرکزی قدرتمندی بوجود آورد.

ت)ویلیام هاروی

ث) کپرنیک

1- مشروطه سلطتی

2-کشف چگونگی گردش خون

3-جنگ های صدساله

4-فردریک

5-ایوان مخوف

6-جنگ های صلیبی

7-اثبات کروی بودن زمین

8- جمهوری

8

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف) فردریک پادشاه آ لمان از ادریسی جغرافی دان مسلمان چه خواست؟

ب)بورژوا یعنی چه؟

پ)رشد شهر هادر کدام نواحی اروپا زودتر از سایر جاها بود؟

ت)چرا نواحی مرکز ی و شرقی اروپا برای رسیدن به یک حکومت مرکزی قدر تمند کندتر حرکت می کردند؟

ث)موضوع بیشتر آثار نقاشی و مجسمه سازی در عصر رنسانس چه بود؟

ج) نقاشان بزرگ اروپا را در عصر رنسانس  را نام ببرید.

چ) ادیبان بزگ اروپا را در عصر رنسانس نام ببرید.

ح) اختراع تلسکوپ و اختر دستگاه چاپ توسط چه کسانی صورت گرفت؟

خ)دو مورد از تمدن های بومیان آمریکا  که توسط استعمارگران اروپایی از ابین رفت چه نام داشتند؟

 د) چه کسی اولین بار اروپاییان را از ژاپن و اقیانوس آرام آگاه کرد؟

 ذ) زايش دوباره ي  فكري و فرهنگي در اروپا كه كم كم به دنياي كهن پايان دادوعصر جديدي را آغاز كرد چه ناميده شده است؟

س: در سال 1487م چه کسی توانست از جنوبی ترین نقطه ی قاره ی آفریقا(دماغه ی امید نیک)بگذرد و به اقیانوس هند در مشرق زمین برسد.؟

9

رنسانس يعني چه ومنظور از آن چيست؟

10

چه تحولاتي چهره ي قرون وسطايي ارويا را در عصر رنسانس تغيير داد؟

11

علل و زمينه هاي رشد شهر نشيني در اروپا در عصر رنسانس چه بود؟

12

چرا طبقه ي بورژوا از افزايش قدرت پادشاهان خشنود بود ند؟

13

 علل كاهش قدرت فئودالیسم در عصر رنسانس چه بود؟

14

 علت جنگ هاي صد ساله ميان فرانسه و انگلستان چه بود؟

15

نتيجه ي مهم جنگ هاي صدساله براي فرانسوي ها وانگليسی ها چه بود؟

16

چه عاملي زوال امپراتوري بيزانس را تسريع كرد؟

17

 شهرها وبنادر شمالي ايتاليا در عصر رنسانس چگونه به صورت دولت-شهر درآمدند؟

18

 يكي از وجوه مهم رنسانس چه بوده است؟

19

 چه عاملي به تقويت وحدت معنوي روس ها  درعصررنسانس كمك كرد؟

20

 در عصر رنسانس چه تحولاتي در عرصه ي ادبيات اروپا روي داد؟

21

 درعصر رنسانس چه تحولاتي در عرصه علوم تجربي روي داد؟

22

 در عصر رنسانس چه تحولاتي در زمينه ي نجوم روي داد؟

23

 زمينه هاي اكتشافات جغرا فيايي چگونه فراهم شد؟

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس بیست ویک

درس بيست ویک

کدام گزینه از زمینه های جدال مسیحیان اروپایی با جهان اسلام نیست؟

الف)پیشرفت مسیحیان در اندلس                            ب )انتظار ظهور عیسی   

 ج)افزایش جمعیت  و بروز مشکلات اجتماعی            د)اتحاد مغولان با مسیحیان

مهم ترین پیامد غارت قسطنطنیه در جنگ چهارم صلیبی چیست؟

الف)کاهش جنبه مذهبی جنگ های صلیبی                ب) شرکت پادشاهان اروپایی در جنگ ها ی صلیبی

ج)تغییر مسیر جنگ های صلیبی از خشکی به دریا       د)تلاش صلیبیون برای اتحاد با مغولان علیه جهان اسلام

مسلمانان در کدام دوره ی جنگ های صلیبی موفق به بازپس گیری بیت المقدس شدند؟

الف) حنگ دوم صلیبی      ب)جنگ چهارم صلیبی       ج)جنگ سوم صلیبی      د)جنگ پنجم صلیبی

آخرین بنادر و پایگاه های صلیبی ها توسط کدام حکومت تصرف شد؟ 

 الف) مملوکان     ب) ایوبیان    ج)آل زنگی    د)فاطمیان

در جای خالی کلمه می مناسب بنویسید.

الف)در جامعه فئودالی رسم  بر این بود که ملک قئودالی برای جلوگیری از تجزیه شدن فقط به ..... . . . . . . . . . برسد.

ب) جنگ های صلیبی حدود ............. طول کشید.

پ) پس از پیروز برق آسای سلجوقیان  در نبرد ............. بر بیزانس، امپراتوری بیزانس از پاپ تقاضای کمک کرد.

در هنگام جنگ های صلیبی فلسطین در اختیار .................. بود.

درستی و نادر ستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف) شکست مسلمانان در اندلس مسیحیان اروپایی را به گشودن جبهه ی جدید ی علیه مسلمانان ترغیب کرد.

پ)در جنگ دوم صلیبی  مسیحیان قسطنظنیه را غارت کردند.

ث)جنگ های صلیبی در نیمه ی اول قرون وسطا رخ داد.

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید

الف) ارتش مسیحیان در این جنگ اغلب روستائیان و شوالیه ها بودند

ب)در جنگ سوم صلیبی  وی مسیحیان را شکست داد.

پ)این اقدام مسیحیان در قرن هفتم هجری حال وهوای جنگ صلیبی را تغییر داد.

ت)کلیسای بیزانس پس از جدایی از کلیسای رم بر خود این نام را گذاشت.

1- ارتدوکس

2-اتحاد با مغولان

3- کاتولیک

4-صلاح الدین اوبی

5-شرکت پادشاهان اروپایی در جنگ های صلیبی

6- ا لب ارسلان

 

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف)-مهم ترين نماد مسيحيت چيست؟

ب) به لشکرکشی مسحیان اروپایی  به سرزمین های اسلامی برای تصرف بیت المقدس چه می گویند؟

پ) مسیحیان در کدام جنگ صلیبی اقدام به تصرف و غارت قسطنطنیه نمودند؟

ت) فرمان جنگ های صلیبی توسط چه کسی و در چه سالی  صادر شد؟

ث) پایان دهند گان چنگ های صلیبی چه کسانی بودند؟

ج) مدهب مسیحیت در سال 1055م به چه شاخه هایی تقسیم شد؟

چ) در نتیجه ی جنگ های صلیبی آثار کدام فیلسوفان جهان اسلام به لاتین ترجمه شد؟

ح) مسافرت مسیحیان  به بیت المقدس چه نتیجه ی مهمی  به دنبال داشت؟

جنگ هاي صليبي به چه جنگ هايي گفته مي شود اين جنگ هاچند سال طول كشيد؟

زمينه هاي جدال مسيحيان اروپايي را با مسلمانان نام ببريد.(علل جنگهاي صليبي)

مشكلات اجتماعي اروپا در آستانه ي جنگ هاي صليبي چه بود؟

جنگ ملاذگرد چه نقشي در وقوع جنگ هاي صليبي داشت؟

نتيجه ي جنگ اول صليبي چه بود؟

چرا پاپ فرمان جنگ دوم صليبي را صادر كرد؟

علت ناكامي  صليبي ها در جنگ دوم صليبي چه بود؟

جنگ سوم صليبي  چگونه شكل گرفت ؟علت ناكامي صليبي ها در اين جنگ چه بود؟

اقدام صليبي ها در جنگ چهارم صليبي چه بود؟

پس از جنگ چهارم وپنجم ‘صليبي اين جنگ ها در چه مسيري قرار گرقت ؟

تغيير مهمي كه در اواخر جنگ هاي صليبي بين شرق وغرب روي داد چه بود؟

در نتيجه ي جنگ هاي صليبي اروپائيان چه بهره هايي از تمدن اسلا مي بردند؟

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس نوزدهم

درس نوزده

کدام دیوان زیر نظر وزیر اداره می شئد و مرکز اداری حکومت به شمار می آمد؟

الف)دیوان برید        ب)دیوان اشراف       ج)دیوان عرض        د)دوان رسایل

رسیدگی به امور مالی  و مشخص کردن درآمدها و هزینه ها از وظایف کدام دیوان  محسوب می شد؟

الف) دیوان استیفا       دیوان رسایل        ج)دیوان اشراف     د)دیوان برید

تدوین واستخراج تقویم جلالی از اقدامات کدام یک از منجمان  می باشد؟

الف)ابو ریحان بیرونی       ب] غیاث الدین جمشید کاشانی         ج)خواجه نصیرالدین توسی        د)عمرخیام

کدام گزینه در مورد دیوان رسایل درست نیست؟

 الف)ثبت فرمان های حکومتی                     ب)دریافت و ارسال نامه های دولتی  

 ج)زیر نظر وزیر اداره می شد                      د)تهیه ی مقرارات مربوط به سپاه

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)در نظام حکومتی ایران برای اداره ی امور کشور یک رشته تشکیلات ادارای به وجود آمد که به هر بخش آن  .... .. . ..  وبه کارکنان آن .............. می گفتند.

ب)در سلسله مراتب قدرت در ایران ، غالبا پس از امیر  یا پادشاه  ... . .  .. . .. قرار داشتند.

پ) رصد خانه ی مراغه را .. .  ..............    ..  . . با جلب نظر ... .. .. .. .. در نزدیکی مراغه ساخت.

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)دوره ی طلایی تمدن و فرهنگ شامل قرون ششم تا نهم هجری است.

ب)در دوره ی انتقال آن بخش از میراث ایران پیش از اسلام که با شرایط جامعه ی جدید ایران همخوانی داشت و به رفع نیازها کمک می کرد  جای خود را یافت.

پ)بسیاری از بنیان گذاران سلسله های حکومتی وزیران بودند که به تدریج قدرت گرفتند.

ت)موضوع علم فلسفه جهان شناسی و هستی شناسی به کمک برهان های عقلی است.

ث)خواجه نصیر الدین توسی و علامه حلی از عالمان شیعی در دوره مغول  هستند.

ج)بروز بجران دربخش صنعت در ایران بعد اسلام مقدمه ی مصائب دیگر هم چون قحطی و مرگ و میر بود.

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

الف)مرکز تجمع و فعالیت های صوفیان

ب) در علم نجوم منبعی ارزشمند برای دنشمندان بوده است.

پ)فعالیت های نجومی تیموریان در آن جا پی گیری شد.

ت)از نخستین مراکز علم آموزی در دوران بعد اسلام بودند.

1- کتابخانه ها

2- رصدخانه ی سمرقند

3-خانقاه

4- قانون مسعودی

5-رصدخانه مراغه

6-قانون ابن سینا

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)دوره ی طلایی فرهنگ و تمدن  ایران شامل چه قرونی است؟

ب)مدارس نظامیه توسط چه کسی تاسیس شد؟

پ)اقدام مهم عمرخیام در زمینه ی نجوم چیست؟

ت)مکتب نقاشی هرات  مربوط به کدام دوره است و نماینده مهم این مکتب چه کسی است؟

ث) دوتن از پزشکان مهم ایران بعد اسلام را نام ببرید.

ث)در ایران بعد از اسلام  شکل اصلی فعالیت اقتصادی چه بود؟

ج) مهم ترین منبع در آمد دولت ها در ایران بعد اسلام چه بود و بیشتر از چه کسانی گرفته می می شد؟

چ) صوفیان و عارفان به چه مسئله ای  توجه داشتند؟

ح) مهم ترین مشکل وزیران درایران بعد اسلام چه بوده است؟

خ)وجود دو اصطلاح اهل قلم و اهل شمشیر در ادبیات سیاسی- تاریخ ایران بیانگر چه موضوعی است؟

ع)  بیشتر ضربه ی ناشی از تحولات سیاسی- نظامی  در ایران به کدام بخش از فعالیت های اقتصادی وارد می شد ؟                   

غ) فعاليت هاي نجومي در دوره ي تيموري در كجا وبه همت چه كسي پي گيري شد؟

منظور از دوره ي انتقال در تاريخ ايران بعداز اسلام چيست؟

ويژگي هاي فرهنگي وتمدني ايران را در قرون چهارم وپنجم هحري بنويسيد

چرا تكاپو هاي تمدني ايران در قرون ششم تا نهم هجري قوت وپويايي دوره ي قبل را نداشت؟

نحوه ي اداره ي ايران توسط اعراب مسلمان در دو قرن اول هجري چگونه بود؟

چه عواملي موجب تغيير وضع سياسي ايران وتشكيل حكومت هاي محلي مستقل گرديد؟

مهم ترين سلسله مراتب قدرت سياسي را در ايران دوره ي اسلامي بنويسيد.

علت اختلاف وزيران وفرماندهان نظامي در ايران دوره ي اسلامي چه بود؟

علل گسترش تشيع در ايران دوره ي مغول چه بود؟

مهمترين منبع درآمد دولت ها در ايران بعد از اسلام چه بود و چگونه تامين مي شد؟

كشاورزي در ايران تحت تاثير چه عواملي است؟

به چه دليل زمينه براي رونق تجارت وبازرگاني در ايران فراهم بود؟

كانون هاي علمي وآموزشي را در ايران بعد از اسلام نام ببريد.

مهم ترین مدارس نظامیه  در کدام شهر ها ساخته شد؟

چه عواملي به پيشرفت علم نجوم در ميان مسلمانان كمك كرد؟

سر آمدان علم نجوم در ايران بعد از اسلام چه كساني بودند ؟

چه عاملي موجب  پيشرفت زياد  علم نجوم در دوره ي مغول شد؟

چه عواملي  موجبات تو جه مسلمانان را به مقولاتي مانند فلسفه  كلام  فقه وحديث وتفسيرفراهم ساخت؟

علل توسعه ي دانش تاريخ را در ميان ايرانيان بنويسيد.

علل توسعه ي دانش جغرافيا در ميان ايرانيان و مسلمانان چه بود وسه تن از حغرافي دانان ايراني را بعد از اسلام نام ببريد.

مهمترين ويژگي اين مكتب  نقاشی هرات چه بود ؟

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس هجدهم

درس هجده

متمدن ترین فبیله ی ساکن ترکستان  که مغولان با کمک آنان سازمان خکومتی خود را بهبود بخشیدند چه نام داشتند؟

الف) ترکان قرا ختایی      ب)ترکان اویغوری         ج)ترکان ایلک خانی       د)ترکان غز

سپاهیان مغول در کدام جنگ از سپاه مصر شکست خوردند؟الف) عین جالوت        ب)دندانقان          ج)ملازگرد            د)قطوان

مسجد گوهرشاد از یادگار های کدام دوره می باشد؟   الف) تیموری      ب)سلجوقی        ج) غزنوی       د)مفول

کدام گزینه درمورد شاهرخ درست نمی باشد؟

الف)شاهرخ سیاست  های جنگ طلبانه ی تیمور را کنار گذاشت.

ب)شاهرخ به برقراری امنیت و توسعه علم و فرهنگ توجه بیشتری نشان داد.

ج)در دوره ی شاهرخ رجال ایرانی در اداره ی امور نقش بیشتری یافتند.

د)شاهرخ پایتخت دولت تیموری را از سمرقند به نیشابور منتقل کرد.

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)مغولان از تجربیان اداری و حط  ترکان اویغوری استفاده کردند.

ب)نخستین اقدام چنگیز در سال های نخست قدرت گیری تصرف ترکستان بود.

پ)جانشین تیمور الغ بیگ بود که فردی دانش دوست بود.

ت)تیمور دراواخر به فکر حمله به چین افتاد .اما در بین راه در شهر اترار از دنیا رفت.

درجای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)مغولان مردمی بودند که در سرزمین ... .. . . . . .  ..  . . در شمال چین زندگی می کردند.

ب)نخستین کشوری که توجه مغولان را به خود جلب کرد ... . . .. . . . . .  بود.

پ) غازان خان با کمک مشاوران و وزیران ایرانی خود به ویژه . . . . .  ..توانست به یک رشته اقدامات اصلاحی بزند.

ت)تیمور پس از هر لشکر کشی ، به ..............  پایتخت خود باز می گشت و مدتی  را به آسایش و عشرت می گذراند.

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

الف)تیمور در جنگ با این سلطان عثمانی پیروز شد.

ب)روند همسازی مغولان را با ایرانیان تسریع کرد.

پ)منگو قاآن وی را مامور کرد تا با لشکری تازه نفس عازم ایران شود.

ت)دومین جانشین غازان خان که بدون داشتن جانشین از دنیا رفت.

 

1-ابوسعید

2-بایزید

3-الجایتو

4-اسلام آوردن غازان خان

5-هلاکو

6-شکست در عین جالوت

الف) نخستين كشوري كه توجه مغولان به خود جلب كرد كدام كشوربود؟

اب) متمدن ترين قبايل ترك ساكن ترکستان كه مغولان با كمك آنان سازمان حكومتي خود را بهبود بخشيدند چه نام داشتند؟

ب)  مشاوران و وزیران  ايراني هلاكو را نام ببريد.

پ) .تلاش عمده ي  مشاوران  و وزیران ایرانی هلاکوصرف چه اموري مي شد؟

ت) غازان  خان با راهنمایی و مشاوره ی چه کسی دست به یک رشته اقدامات اصلاحی زد؟

ث) مهم ترین اقدام چنگیز در سال های نخست قدرت گیری اش چه بود؟

ج)  دولتی که هلاکو در ایرانی به وجود آورد به چه نام مشهور شد؟

چ) هلاکو با بهره گیری از چه عاملی تشکیلات حکومتی مستقلی برای خود پایه ریزی کرد؟

ح) تشکیل کدام حکومت ها در غرب ایران موجب رانده شدن تیموریان از نیمه غربی ایران شد؟

شیوه ی زندگی مغولان چگونه بود؟تاپیش از ظهور چنگیر وضعیت آنان از نظر سیاسی چگونه بود؟

چنگيز چگونه به فرما نروايي مغولستان رسيد؟

چنگيز چه فنون جديدجنگي از چيني ها آموخت؟

مهمترين ماموريت ماموران حكومتي مغول در ايران چه بود؟

به چه دلايلي منگوفآان  هلاكو را مامور كرد تا با لشكري تازه نفس راهي متصرفات غربي مغولان يعني ايران شود؟

لشكر كشي هلاكو به ايران و جهان اسلام چه پيامد هايي به دنبال داشت؟

نبرد عين الجالوت را توضيح دهيد.

در زمان منگو قا چه قدرت های عمده ای حاکمیت مغولان را تهدید می کردند؟

دوره ي حكومت غازان خان از چه جهاتي در تاريخ ايران عصر مغول اهميت دارد؟

اصلاحات دوره ي غازان خان در چه زمينه هايي صورت گرفت؟

ا صلاحات دوره ي غازان خان در زمينه ي سياسي چه بود؟

اصلاحات دوره ي غازان خان را در زمينه ي مالي و كشاورزي بنويسيد.

چه عواملي زمينه را براي انقراض حكومت ايلخاني فراهم كرد؟

اوضاع ايران در آستانه ي هجوم تيمور چگونه بود؟

چه عواملي امكان سلطه ي تيمور را بر ايران دو چندان كرده بود؟

در زمان فرمانروايي شاهرخ  چه دگرگوني هايي در سياست حكومت تيموري به وجود آمد؟

توجه ي صرف الغ بيك به مطا لعه وتحقيق به ويژه در زمينه ي رياضيات ونجوم چه پيامدي براي دولت تيموري داشت؟

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس هفدهم

درس هفده

کدام گزینه در مورد حکومت غزنوی درست نمی باشد؟

الف) حکومتی  است که البتگین بنیان گذاشت و به علت انتساب به شهر غزنه غزنوی نامیده شد.

ب)توجه بیش از حد غزنویان به هند موجب غفلت آنان از قدرت یابی سلجوقیان در خراسان گردید.

پ)شکست غزنویان درنبرد دندانقان به حاکمیت غزنویان در خراسان پایان داد.

ت)در قرن ششم هجری خوارزمشاهیان آخرین بقایای حکومت غزنو یان را ازبین بردند.

مهم ترین متن تاریخی دوران سلطنت مسعود غزنوی کدام است؟

الف) تاریح جهانگشا      ب)تاریخ بیهقی       ج)تاریح بیهقی     ئ) جامع التواریخ

کذام گزینه در مورد نبرد ملازگرد درست نمی باشد؟

الف)یکی از رویداد های مهم  دوره ی فرمانروایی الب ارسلان است.

ب) نبرد ملازگردمیان سلطان سنجر و قبایل قراختایی رخ داد.

پ)در این نبرد سپاه بیزانس از سلجوقیان شکست خورد.

ت)این نبرد زمینه را برای مسلمان شدن مردم آسیای صغیر فراهم کرد.

مشهور ترین فرمانروای سلجوقی پس از ملکشاه چه کسی بود؟الف)سلطان سنجر     ی)تکش    ج) آلب ازسلان        د) طغرل

در جا ی حالی کلمه ی مناسب بنئیسید.

الف)یکی از مسائل مهم دوره ی حکومت غزنویان  لشکرکشی های گسترده به . . .  .. . . . . . .  .. بود.

ب)وزیر برحسته ی طغرل  .. .. . . . . . . . .. .  . بود.

پ) زمینی که از سوی سلطان سلحوقی به فرماندهان نظامی داده می شد ......... .. . . .. .. . . نامیده می شد.

ت) با از بین رفتن بقایای حکومت . .... . . . ...... توسط سلطان مجمد خوارزمشاه مغولان با خوارزمشاهیان همسا یه شدند.

درستی و نادرستی غبارات زیر را مشخص کنید.

الف)پس از استقلال کامل حکومت غزنوی توسط محمود خلیفه ی عباسی به نام القادربالله حکومت او را تایید کرد.

ب)اصرار مسعود غزنوی برسیاست حمله به هند در نهایت به زیان حکومت غزنویان تمام شد.

پ)یکی از رویداد های مهم حکومت ملکشاه جنگ او با امپراتوری بیزانس است.

ت)در زمان ملکشاه مرو به پایتحتی برگزیده شد.

ث)ستجر با شکست قراختاییا ن  برماوراء النهر مسلط گردید.

ج)حکومت سلجوقی در نهایت به دست خوارزمشاهیان به پایان رسید.

با توجه به جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید

الف)از رویداد های مهم دوره حکومت ملکشاه می باشد.

ب)این شیوه موجب کاه شوابستگی فرماند هان نظامی به حکومت سلجوقی شد.

پ) اورابنیان گذار واقعی حکومت خوارزمشاهی دانسته اند.

ت)از جمله پدریانی که به دستور سلطان مسععود به دار آویخته شد.

 

1-قطب الدین محمد

2-خواجه ابوعلی میکال

3-اقطاع

4-تکش

5-رویایی با خلافت عباسی

6-شکست روم شرقی در ملازگرد

یه سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف)؟دليل انتساب  حكومت غزنوی به این نام چيست؟

ب)حكومت غزنوي توسط چه كسي استقلال كامل دست يافت؟

پ)مسعود غزنوي به چه اتهامي ترتيب بر دار كردن ومصادره ي اموال حسنك وزير راداد؟

ت)چه كساني آخرين بقاياي حكونت غزنوي را از بين بردند؟

ث)کدام نبرد به حاکمیت غزنوی در خراسان پایان داد؟

ج)به چه دلیل طغرل در نیشابور در صدد جلب حمایت خلیفه ی عباسی بر آمد؟

چ)ملکشاه با کمک چه کسی  توانست پایه های حکومت خود را تحکیم بخشد؟

ح)علت ناکامی سلطان محمد خوارزمشاه در لشکر کشی به بغداد چه بود؟

خ)دولت خوارزمشاه چگونه با دولت مغول همسایه شد؟

منظور از عصر تركان در تاريخ ايران چيست؟

تا حدود قرن ششم ميلادي وضعيت تركستان از نظر سياسي چگونه بود؟

چه عواملي راه را براي ورود تركان به قلمرو سامانيان وجهان اسلام باز كرد؟

حكومت غرنوي چگونه تاسيس شد ؟

محمود غزنوي با استفاده از چه شرايطي در جنگ با حكومت هاي همسايه پيروز شد و قلمرو حكومت غزنوي را گسترش داد؟

لشكركشي به هند از چه جهاتي براي حكومت غزنوي اهميت داشت؟

حملات غزنويان به هند چه پي آمدهايي به دنبال داشت؟

مهم ترين متن تاريخي مربوط به دوره ي فرمانروايي مسعود غزنوي چيست؟

كارگزاران حكومت غرنوي دردوره ي سلطنت مسعود به چه گروهايي تقسيم مي شدند؟

اصرار مسعود غزنوي برادامه ي سياست حمله به هند چگونه به زيان حكومت غزنوي تمام شد؟

سلحوقيان با استفاده از چه شرايطي برقدرت وقلمرو خود افزوده وبر خراسان مسلط شدند؟

-جنگ ملاذ گرد را توضيح دهيد.

پيروزي سلجوقيان در نبرد ملازگرد چه پي آمد هايي داشت؟

در دوره ي ملكشاه  براي حفظ وگسترش حاكميت سلجوقيان در آسياي صغير وشام چه اقدامي صورت گرفت؟

روابط ملكشاه سلجوقي وخلافت عباسي چگونه بود؟

عوامل ضغف حكومت سلجوقي چه بود؟

اتابكان چه كساني بودند؟رسم اتابكي چگونه موجب ضعف دولت سلجوقي شد؟

اقطاع چيست؟اين شيوه موجب چه مشكلاتي براي حكومت سلحوقي شد؟

خوارزم به چه منطقه اي گفته مي شود اين منطقه از چه جهاتي اهميت داشت؟

به چه دليل مورخان تكش خوارزمشاه را بنيان گذار حكومت خوارزمشاهي دانسته اند؟

علت بروز دشمني ميان خليفه ي عباسي وتكش خوارزمشاه چه بود؟

دولت خوارزمشاهي براي مقابله با هجوم مغول چه شيوه اي در پيش گرفت ؟نظر مورخان ومحققان در مورد اين شيوه چيست؟

چرا پيروزي هاي سلطان جلال الدين خوارزمشاه در برابر مغولان زود گذر بود؟

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس شانزدهم

درس شانزده

از زمان خلافت چه کسی حکومت شهر های ماورالنهر به سامانیان داده شد؟

الف) هارون      ب) معتصم     ج) مامون     د) متوکل

کدام عامل موجب هرج و مرج و نابسامانی در ارکان حکومت سامانی شد؟

الف)درگیر های مداوم باخلافت عباسی                   ب)تضاد میان دیوانسالاران ایرانی و سپه سالاران ترک  

 ج)درگیری با علویان طبرستان                              د) شورش های مکرر مردم علیه حکومت سامانی

کدام گزینه در مورد روند اسلامی شدن ایالات ساحلی دریای خزر نادرست است؟

 الف)روند اسلامی شدن این نواحی به تدریج صورت گرفت.  

 ب)سادات علوی با سکونت در این نواحی به نشر و ترویج اسلام پرداختند

ج) روند اسلامی شدن این نواحی  به صورت مسالمت آمیز صورت گرفت.  

  د) اقدامات طاهریان و سامانیان در گسترش اسلام در این مناطق نقش مهمی داشت.

معروف ترین امیر علویان طبرستان پس از مرگ حسن بن زید کدام است؟

الف) محمد بن زید       ب) داعی صغیر       ج) ناصر کبیر      د)حسن بن قاسم

در حای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)سامانیان نسب خود را به  ....... . .. . . ... می رساندند.

ب)سامانیان اساس حکومت خود را بر   اطاعت و تبعیت از ...         .  .. .... قرار دادند.

پ )دوران  امارت مرداویج در کشاکش و نبرد با ................ و ................... سپری شد.

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)حکومت غزنویان  برای همیشه به حیات آل بویه خاتمه اد.

ب)مرداویج با به خدمت گرفتن غلامان ترک سپاهی قدرتمند مرکب از سپاهیان گیل و دیلم تشکیل داد.

پ)حسن بن قاسم (داعی صغیر)با اخراج حکام وابسته ی طاهری از طبرستان حکومتی مستقل در طبرستان تاسیس کرد.

ت) امیران سامانی  در کار ها از نظرات  صاحب نظران و دانشمندان استفاده می کردند.

ث) امیران سامانی نسبت به پیروان ادیان و ملل مختلف با خشونت رفتار می کردند

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید

الف)امیر اسماعیل سامانی

ب)در صد احیای شاهنشاهی ساسانیان بود.

پ)عضدالدوله

ت)آخرین امیر علویان طبرستان

1- حسن بن زید

2-قدرتمند ترین امیر آل بویه است

3-حسن بن قاسم

4-بنیان گذار واقعی حکومت سامانی است.

5- مرداویج

6-خلافت عباسی را احیا کرد.

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)آخرين امير علويان طبرستان چه كسي بود؟در جنگ با چه كسي كشته شد؟

ب)قدر تمندترين حكومت ايراني در قرن جهارم هجري چه نام داشت؟

پ)ساکنان طبرستان برای شورش علیه حکام طاهری چه کسی را به رهبری برگزیدند؟

ت)چه کسی برای اولین بار از طرف خلافت عباسی لقب ملک گرفت؟

ث)دولت آل بویه توسط چه کسانی بنا نهاده شد؟

ا ستخدام غلامان ترك توسط سامانيان جگونه زمينه ي ضعف اين دولت را فراهم كرد؟

علل ضعف وانقراض حكو مت ساماني چه بود؟

چه چه دليل تلاش هاي فاتحان عرب براي تسخير نظامي ايالات ساحلي درياي خزر به جايي نرسيد؟

چگونگي روند اسلامي شدن ايلات ساحلي درياي خزر را توضيح دهيد.

علت شورش ساكنان طبرستان عليه حكام طاهري چه بود ؟

حسن بن زيد جه اقداماتي در طبرستان انجام داد؟

علت شهرت ناصر کبیر چه بود؟

ویژگی های حکومت مرداویج چه بود؟

چه عاملي مرداويج  را به قيام عليه خلافت عباسيان كشاند؟

به چه دليل  فتح بغداد توسط آل بويه در تاريخ ايران داراي اهميت خاصي است؟

دلايل شهرت ويژه ي عضدالدوله در تاریخ ایران واسلام چه بود؟

در دوران عضدالدوله چه اقداماتی انجام شد؟

دلايل ضعف آل بويه را پس از عضدالدوله بنويسيد.

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس پانزدهم

درس پانزده

کدام  گزینه در مورد سنباد درست نمی باشد؟

 الف)سردار زردشتی ابومسلم بود.   ب) به خونخواهی ابومسلم قیام کرد.

ج) به قیام خود جنبه ی ضد اسلامی داد.   د)مدعی اصلاح آیین زردشتی بود.

کدام گزینه در مورد نبرد دیرالعاقول درست است؟

الف)میان یعقوب و طاهریان رخ داد وبه پیروزی یعقوب پایان یافت.   

   ب) میان موفق و یعقوب رخ داد ونتیجه ی آن غلبه ی موفق بود

ج)میان عمرولیث و امیراسماعیل رخ داد و نتیجه ی آن شکست عمرولیث بود.

 د)میان خلیفه و عمرولیث رخ داد شکست عمرولیث

کدام امیر طاهری به کشاورزی و اصلاح امر آبیاری و تقسیم آب اهمیت می داد؟

الف) طاهر بن حسین   ب)محمدبن طاهر    ج) عبداللهبن طاهر      د)طاهرذوالیمینین

کانون اولیه شورش های شیعی  ایرانیان علیه امویان کجا بود؟

ف)خراسان   ب) بغداد    ج) بصره      د) کوفه

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)نهضت سیاجامگان خراسان  به رهبری .......... .....شروعی برای آزادی ایران از حاکیت سیاسی امویان بود

ب) نخستین حکومت نیمه مستقل ایرانی را .... ................ تاسیس کرد.

پ)اختلاف میان امیر اسماعیل سامانی  و عمرولیث صفاری بر سر ... .  ..  .. . . سرانجام به شکست ... .. .. ...... تمام شد.

ت)دوره ی طلایی حکومت طاهریان در عصر ........ .. . . . ... .  بود.

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)سرزمین طبرستان کانون مناسبی برای ادغام انگیزه های دینی و اسلامی  و تمایلات استقلال طلبانه ی ایرانیان بود.

ب)افرادی مانند مازیار در پی ایجاداشرافیتی جدید و نفوذ در دستگاه خلافت بودند.

پ)مطوعه گروهی بودند که به طرفداری از خوارج سیستان بر خاستند.

ت)حکومت خراسان از طرف مامون  به طاهر ذوالیمینین واگذار شد.

ث)به آفرید از رهبران جنبش های سیاسی اجتماعی ایرانیان بود که مدعی پیامبری بود.

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید

الف)به دنبال ایجاد حکومتی مانند ساسانیان بود.

ب)صاحب الزنج

پ)به جنجگویان داوطلب در سرزمین سیستان می گفتند.

ت)دستور داد کتابی  در احکام قنات ها تدوین کنند

ث)خود را سوشیانت معرفی کرد

 

1-المقنع

2- مطوعه

3-مازیار

4-رهبر قیام زنگیان

5-عبدالله بن طاهر

6-رهبر سفید جامگان

7-اسحاق ترک

8- سردار زردشتی ابومسلم بود.

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)به آفرید در حدود خواف و نیشابور چه ادعایی مطرح کرد؟

ب) چه کسانی به دنبال ایجاد حکومتی مانند حکومت ساسانیان بودند؟

پ)طاهر با چه اقدامی ادعای استقلال کرد؟

ت)چه کسی به حکومت مستقل صفاریان در خراسان پایان داد؟

ث) عیاران غالبا از چه طبقاتی بودند؟

ج) نقطه ي شروع آزادي ايران از حاكميت امويان چه بود؟

چ)مطوعه چه كساني بودند؟

ح)یعقوب لیث تحت چه عنوانی به کابل و حدود سند لشکرکشی کرد؟

خ) كدام اقدام يعقوب ليث موجب تيرگي روابط يعقوب وخليفه شد؟

به چه دليل  در عراق مجالي براي براي گسترش وتبديل جنبش هاي شيعي به يك نهضت فراگير فراهم نبود؟

جنبش های سياسي اجتماعي ايرانيان در زمان عباسيا ن بر چه ديدگاه هايي استواربود؟

چه كساني در عصر عباسيان كوشيدند باتلفيق مذاهب قديم ايران باستان مذاهب جديدي بوجود آورند؟علت شكست اين افراد در اقداماتشان چه بود؟

علت شكست تكاپو هاي افرادي مانند مازيار و مرداويج براي  تاسيس حكومتي مانندحكومت ساسانيان چه بود ؟

فعاليت هاي سياسي طاهريان وسامانيان براساس  چه ديدگاهي بود؟

اقدامات عبدالله بن طاهر در زمينه ي كشاورزي چه بود؟

چه عواملي موجب انحلال حكومت طا هريان شد؟

چه عاملي در پيدايش انديشه هاي استقلال جويي وآزادي خواهي در ميان مردم سيستان موثربود؟

عياران غالبا از چه طبقه اي بودند وچه خصوصياتي داشتند؟

ویژگی مرحله ی اول فرمانروایی یعقوب لیث را توضیح دهید

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس جهاردهم

درس چهارده

کدام گزینه در مورد سفاح درسنت نمی باشد؟  الف) اولین خلیفه ی عباسی بود.  ب) بر اندازی امویان از اقدامات اوست

ج)انحصا ری کردن خلافت در خاندان عباسی در دوره ی وی انجام شد.    د) مرکر خلافت را از هاشمیه به بغداد منتقل کرد.

کدام مورد از اقدامات منصور نیست؟

 الف)قتل ابومسلم        ب)فتح طبرستان   ج)سرکوب مدعیان خلافت در خاندان عباسی      د)قتل عام برمکیان

تسلط ترکان بر دستگاه خلافت عباسی از زمان خلافت چه کسی  آغاز شد؟

الف) هارون    ب)مامون      ج) متوکل     د)معتصم

صاحب الدعوه لقب کدام یک از افراد زیر می باشد؟  سفاح    ب)زید بن علی    ج) ابومسلم     د) منصور

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)مهم ترین خطری  که حکومت عباسیان را در آغاز تهدید می کرد مسئله ی ............. بود.

 ب)امام هفتم به سبب کثرت زهد به ............. .... مشهور بود.

پ) عمیق ترین ونگران کننده ترین مشکلی که خلافت عباسی  را تهدید می کرد........................ بود.

درستی  و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف)در دوره ی منصور دستگاه دیوانی نیرومندی  به کمک ایرانیان تاسیس شد.

ب)دوران خلافت هارون اوج شکوفایی اقتصاد و فرهنگ محسوب می شود.

پ)کنار گذاشتن اعراب از سیاست  توسط منصورموجب شورش مردم عراق و انتخاب ابراهیم بن مهدی به خلافت گردید.

 ت)امامان شیعه در برخورد با حکومت عباسیان رویکرد مبارزه ی مسلحانه را بر گزیدند

ث)سال های امامت امام هادی معاصر با استیلای ترکان و دوران خلافت متوکل بود.

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید

الف) بنیان گذار خلافت امویان اندلس

ب)امین آل محمد

پ)از مشاوران و وزیران ایرانی مامون

ت)از تحولات خلافت عباسی در دوره ی مامون

 

1- اتکا بر ایرانیان

2-سفاح

3-عبد الرحمان

4- ابومسلم

5-فضل بن سهل

6)ورورد ترکان به دستگاه خلافت

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) نخستين خليفه عباسي چه نام داشت؟

ب) نخستين حكومت هاي مستقل در زمان خلافت چه كسي از پيكره ي خلافت اسلامي جدا شدند؟

پ) عبد صالح وكاظم  ازالقاب کدام امام است؟

ت) با خلافت معتصم چه تغییری در روش خلافت عباسی آغازشد؟

ث)خلا فت عباسي توسط چه کسی از بين رفت؟

ج)امام هادی به دستور کدام خلیفه عباسی  به شهادت رسید؟

چ)به دستور کدام خلیفه ی عباسی یارگاه امام حسین (ع) و دیگر شهدای کربلا را ویران کردند ؟

در زمان خلافت سفاح چه اقدامات مهمي انجام شد؟

در زمان خلافت منصور خلافت عباسي عمدتا با چه تهديداتي مواجه بود؟

القاب ابومسلم خراساني چه بود وعلت قتل ابومسلم به دستور منصور چه بود؟

در زمان خلافت منصورچه اقداماتي انجام شد؟

عوامل رونق وشكوفايي اقتصاد وفرهنگ در دوره ي خلافت هارون جه بود؟

دوران خلافت مامون با چه تغييراتي در روش خلافت عباسي آغاز شد؟

مامون با چه اقداماتي عملا اعراب رااز صحنه ي سياست كنار گذاشت؟

اقدامات مامون درانتقال مركز خلافت به مرو وانتصاب امام رضا به وليعهدي  چه واكنشي در ميان اعراب برانگيخت؟

رهبران جنبش شيعه براي تداوم مبارزات حود درمقابل عباسيان چه رويكردهايي از خود نشان دادند؟

در زمان امام صادق جامعه ي اسلامي با چه تهديداتي روبرو بود؟امام صادق براي مفابله با اين تهديدات چه شيوه اي در پيش گرفت؟

امام رضا با چه شرايطي ولايتعهدي مامون را پذيرفت؟  

علت نگراني دستگاه خلافت در زمان امام عسكري چه بود؟

مورخان شيعه تاريخ زندگي حضرت مهدي را به چه د.ره هايي تقسيم كرده اند؟

علل انحطاط خلافت عباسي چه بود؟

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس سیزدهم

درس سیزده

نخستین قیام به خونخواهی امام حسین را چه گروهی بر پاکردند؟

 الف) جمعی از مردم مدینه       ب) جمعی از مردم کوفه     ج) جمعی از مردم مکه      د)جمعی از مردم بصره

مهم ترین جنبش ضد اموی در دوران فترت توسط چه کسی برپا شد؟

الف)  توابین          ب)مختار         ج)عبدالله بن زبیر           د)زید بن علی

کدام سیاست مختار موجب رنجش اشراف کوفه از وی شد؟                                                                                                                     الف) قتل عاملان واقعه ی عاشورا    ب)دشمنی وی با عبدالله بن زبیر      ج)تکیه کردن او بر ایرانیان      د)سیاست نژادپرستانه مختار

در جای خالی  کلمه ی مناسب بنویسید.

الف) بارز ترین اقدام معاویه برای تغییر خلافت به سلطنت؛ ....... ............. . . . . ..خلافت بود.

ب)پس از یزید پسرش     . . .. . . . .  . به خلافت رسید.

پ)سردار خونریز عبد الملک مروان که در تثبیت  و تداوم خلافت وی نقش مهمی داشت ؛ ................. بود.

درستی ونادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف) قیام توابین نخستین قیامی بود که به خونخواهی امام حسین توسط جمعی از مردم مدینه بر پاشد.

ب)مختار مردم را به کتاب خدا, سنت رسول الله,وگرفتن انتقام اهل بیت دعوت کرد.

پ)نخستین اقدام عمربن عبدالعزیر محدود کردن قدرت امیران و کارگزاران اموی بود.

ت)آخرین خلیفه ی قدرتمند اموی  هشام بن عبدالملک بود.

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)نخستین صحنه ی حضور ایرانیان در یک جنبش ضد اموی کدام قیام بود؟

ب)بر اساس چه تفسیری ازدین مبارزه  و مخالفت با حکومت اموی امری خلاف شرع محسوب می شد؟

پ)مسلمانان دردوره ی خلافت چه کسی وارد اندلس شدند؟

ت)مهم ترین بحرانی خلافت اموی  با آن مواجه بود چیست؟

ث) یکی از ویژگی های قیام مختار چه بود؟

با توجه به جدو ل سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کنید

الف)در این واقعه گروه زیادی از مردم مدینه از جمله 700تن از قاریان قرآن و 80تن از صحابه کشته شدند.

ب)فرمانده سپاه مختار در نبرد با نیرو ها ی اموی

پ)رهبری قیام مردم مدینه در دوران خلافت یزبد

ت)یکی از دهات عرب که توسط معاویه جذب شد.

1-زیاد ابن ابیه

2-قیام توابین

3- واقعه ی حره

4-عبدالله بن حنظله

5-ابراهیم فرزند مالک اشتر

6- محمد حنفیه

معاويه در دوران خلافت خود چه اهداف عمده اي را دنبال مي كرد؟

معاويه براي رسيدن به اهداف خود از چه روش هاي استفاده مي كرد؟

معاويه از سياست بدگويي به امام علي چه هدفي را دنبال مي كرد؟

معاويه براي انتخاب يزيد به جانشيني خود از چه ابزاري استفاده كردو چه كساني از پذيزش خلافت يزيد خودداري كردند؟

سه جنايت بزرگي كه در دوره ي خلافت يزيد صورت گرفت كدامند؟

هدف امام حسين از قيامش بر اساس وصيت نامه ي آن حضرت چه بود؟

چه وقايعي در دوران فترت (دوران پس از معاويه ي دوم)اركان  دولت اموي را لرزاند؟

مختار مردم را به چه اموري دعوت مي كرد؟

باتوجه به ويژگي قيام مختار علت شكست اورا در نبرد با نيروهاي عبدالله بن زبيرتوضيح دهيد.

اقدامات واصلاحات عمر بن عبدالعزيزرا بنويسيد.

فتوحات مسلمانان را در دوره ي وليد بن عبدالملك بنويسيد.

به چه دليل منطقه ي خراسان در اواخر بني اميه براي قيام عليه خلافت اموي آماده بود؟

عباسيان با استفاده از چه عواملي توانستند گروه هاي مختلف ناراضي به سوي خودجلب كنند؟

روش تبليغ داعيان عباسي چگونه بود؟

 علل بحران مشروعيت خلافت امويان چه بود؟

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان ۱

درس یازدهم

درس یازدهم

کدام یک ار اهداف اصلی پیامبر از نبرد با مشرکان نمی باشد؟

الف) اعلام موجودیت سیاسی- نظامی مسلمانان                    ب)دفاع از حقوق پایمال شده ی مسلمانان

ج)انتقام گرفتن ازرفتار ناجوانمردانه ی قریش                     د)گسترش توحید و محو شرک و بت پرستی

کدام یک از افراد زیر  با لقب فرعون امت معروف  است؟

  الف) ابوسفیان                ب)ابولهب           ج)ابوجهل                   د)عمرو عاص

در نتیجه ی کدام جنگ قدرت نظامی مسلمانان در شبه جزیره ی عربستان تثبیت  و استواری آن آشکار شد؟

الف)غزوه ی تبوک     ب)بدر   ج) خندق       د)احد

ابلاغ جهانی  دعوت اسلام در چه سالی صورت گرفت؟

  الف)سال هشتم  هجری           ب)سال نهم هجری  ج) سال دهم هجری                   د)سال ششم هجری

کدام گزینه در مورد صلح حدیبیه درست نمی باشد؟

الف)بر اساس آن قرار شد تا 10سال میان مسلمانان و قریش جنگی نباشد.    ب)براثر آن بین مسلمانان  و کفار ارتباط برقرار شد.

ج) بر اثر این پیمان ا سلام سراسر شبه جزیره عربستان را فرا گرفت.    د)قرآن صلح حدیبیه را فتح مبین نامیده است.

درستی و نادرستی عبارات زیر مشخص کنید.

الف)یکی از اشراف خزرج به نام  عبدالله ابن ابی سرکرده ی منافقان مدینه بود.

ب)دوره ی نخست حیات پیامبر در مدینه دوران تاسیس حکومت الهی بود.

پ)نبرد احزاب در سال چهارم هجرت روی داد.

ت)نقض پیمان صلح حدیبیه توسط مشرکان مقدمات فتح مکه را فراهم کرد.

ج)سال نهم هجرت را سنه الوفود می نامند.

 

در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

الف)یهودیان قومی ..........     و ....   ...  .     بودند  واز طریق داد وستد با قریش سود زیاد می بردند.

ب) پس از فتخ مکه قریش به . .  .. . . . . . . .  معروف شدند.

پ)مورخان مسلمان سال نهم هجرت را  .. .. . . . .  .  . می نامند.

ت) یکی از اهرم های دین اسلام برای جلوگیری از تراکم ثروت و تضاد های  طبقاتی .. . . . .. . . . .  است.

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف)نبرد احد در چه سالی روی داد؟ در این جنگ چند نفراز امسلمانان به شهادت رسیدند؟

ب) چه کسانی  در جریان جنگ احد به دفاع از رسول اکرم پرداختند؟

پ)در جریان جنگ احزاب حفر خندق در اطراف مدینه  به پیشنهاد چه کسی صورت گرفت؟

ت) مهم ترین کشور هایی  که درسال هفتم هجری به اسلام دعوت شدند چه کسانی بودند؟

ج) دو تن از دانشمندان یهود که که به اسلام گرویدند چه نام داشتند؟

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید و شماره ی آن را در پاسخنامه وارد کنید

الف)صلح حدیبیه

ب)حجه الوداع

پ)آخرین غزوه ی پیامبر

ت)از اهرم های دین اسلام برای جلوگیری از تراکم ثروت

 و تضاد های طبقاتی

ث)یکی از طوایف یهود که در مدینه ساکن بود.

1-بنی نضیر

2- تحریم ربا

3- آخرین سفر جنگی پیامبر

4-فتح مبین

5-آخرین حج پیامبر

6- تبوک

اقدامات پيامبررا براي تاسيس حكومت الهی بنویسید.

 تلاش اصلي پيامبردر دوران تشكيل امت واحده ي ديني درچه جهتي بود؟

چرا پيامبر ميان مسلماتان پيمان برادري بست؟

اهداف اصلي پيامبر از نبرد با مشركان چه بود؟غزوات مهم پيامبر را نام ببريد.

تدابير ويژه ي پيامبر رادرجنگ احدبنويسيد.

  نبرد خندق چه نتايج مهمي به دنبال داشت؟

دلايل دشمني وتوطئه هاي يهود راعليه اسلام وپيامبر بنويسيد.

چند نمونه از توطئه هاي يهوديان را عليه مسلمانان بنويسيد.  پيامبر در مقابل اين توطئه ها چه اقداماتی انجام داد؟

منافقان چه كساني بودندوچه توطئه هاي ي عليه اسلام انجام دادند؟

 رفتار پيامبر با منافقان چگونه بود؟

-صلح حديبيه چه نتايجي داشت؟

پيامبر در جريان فتح مكه به چه نكاتي توجه داشت؟

اصطلاح طلقاءرا توضيح دهيد.

 غزوه ي تبوك چه نتايجي داشت؟

پيامبر براي استقرار عدالت وبرابري اجتماعي از چه شيوه هايي سود برد؟

پیامبر در آخرین حج خود به چه مسایلی توجه کرد؟

گرايش عمومي به اسلام وگسترش قلمرو مسلمانان چه مشكلاتي را براي جامعه ي اسلامي بوجود آورد؟

پيامبر درآخرين خطبه ي خودبراي رهايي مسلمانا ن از گم گشتگي وضلالت دو ميزان وراهنما معرفي كرد  آن دو را نام ببريد .

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس دهم

کدام گزینه در مورد واژه ی عرب نادراست؟

 الف)به معنی بدوی  است         ب)به معنای صحرانشین است        ج)ازاقوام سامی است     د) به معنای شهرنشین است.

مهم ترین صفتی که قرآن به عرب جاهلی داده است چیست؟

 الف) عصبیت       ب) زنده به گور کردن دختران        ج)شرک و چند خدایی        د) جنگ های قبیله ای

کدام گزینه در مورد حنفا نادرست است؟

  الف)پیروان حضرت ابراهیم بودند.                             ب)آیین شرک و پرستش بت ها را قبول نداشتند

ج)با پرستش خدای یگانه  سعی در دوری از شرک داشتند    د)پیروان حضرت یحیی بودند

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف)زندگی در سرزمین عربستان  بر پایه ی ...................استواربود.

ب)در میان حصوصیات نظام قبیله ای اعراب  ...................یا .............صفت ویژه ی قبایل عرب بود.

پ)مهم ترین مرکر مسیحیت در جنوب عربستان شهر ......... بود.

ت)در دوره ی دعوت پنهانی پیامبر هسته ی اولیه نهضت اسلام به نام ............. شکل گرفت .

درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید

الف)از نظر اعراب جاهلی بت لات خدای سرنوشت و مرگ  بود.

ب) یکی از عوامل حضور و نفوذ یهودیت در عربستان خشونت پادشاهان ایران بود.

پ) از نظر عرب جاهلی با مرگ زندگی به پایان می رسید.

ت)جاهایی که یهودیان برای تدریس احکام دین یهود  و تورات داشتند بیت المدارس گفته می شد.

ث)پیامبر نخستین بار با شعار توحید بر بلندی های صفا دعوت خود را آشکار کرد.

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف)قريش از زمان چه كسي بر مكه مسلط شدند؟

ب) عامل نفوذ مسيحيت درميان قبايل وسران عرب چه بود؟

پ) عا مل نفوذ وحضور آيين يهود در عربستان چه بود؟

ت)علمای دین یهود را را چه می خواندند؟

ث)در شبه جزیره ی عربستان پیروان حضرت ابراهیم که  شرک و بت پرستی را قبول نداشتند به  چه نامی مشهور بودند؟

ج) چه کسانی سرپرستی پیامبر را در دوران کودکی و نوجوانی بر عهده داشتند؟

چ)در غار حرا ابتدا آیات اولیه ی کدام سوره بر پیامبر نازل شد؟

ح) نخستین شهدای اسلام چه نام داشتند؟

خ) مجلسی که برای تبادل نظر مردم در شهرمکه وجود داشت چه نامیده می می شد؟

از جدول سمت چپ گزینه مناسب را انتخاب کنید و شماره ی آن را در پاسخنامه وارد کنید

الف)خدای شمس و مادر خدایان بود.

پ)پیامبر دعوت اشکار را نخست از اینان آغاز کرد

ت)سال دهم بعثت برای پیامبر سال تلخی بود

ث)در داراندوه نظریه ی قتل پیامبر توسط وی مطرح شد.

ث)در ماجرای این پیمان هفتاد تن از بزرگان یثرب با پیمبر بیعت کردند؟

1- پیمان عقبه ی دوم

2-مردم مکه

3- ابوجهل

4-خویشاوندان

5-شهدت حمزه

6- بیعت رضوان

7-وفاوت ابوطالب و خدیجه

8- ابوسفیان

ويژگي نظام قبيله اي اعراب را بنويسيد.

منظور از عصبيت چيست؟

در جلسه ي مشورتي قريش در دار الندوه براي مقابله با پيامبر چه نظرياتي مطرح شد كدام نظريه پذيرفته شد؟

ماجراي مهاجرت حبشه را توضيح دهيد.

موضوع پيمان اول ودوم عقبه را بنويسيد

دعوت پيامبر در آغاز بر چه اركاني استواربود؟

نخستین ایمان آورندگان به پیامبرچه کسانی بودند؟

دوعامل رونق زندگي اجتماعي و اقتصادي شهر مكه چه بود؟

امتيازات و وظايف روساي قبايل عرب را بنويسید.

اديان را يج درشبه جزیره ی عربستان را پیش از اسلام نام ببرید.

 

 

درس دهم


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران و جهان 1

درس نهم

درس نهم

سومين پادشاه قدرتمند ساساني چه كسي بود؟

الف:شاپو اول                 ب: بهرام پنجم                     ج: شاپور دوم                       د: خسرو اول

كدام يك از پادشاهان ساساني عده اي را براي كسب علوم به هند فرستاد؟

الف :قباد     ب : انوشيروان    ج: خسرو پرويز   د: بهرام گور 

ساسانيان مي كوشيدند از شيوه ي كشور داري چه كساني تقليد كنند؟

 الف: مادها                    ب: اشكانيان                ج: هخامنشيان                د: بابلي ها

كدام شهر ها نقش مهمي در بازرگاني دوره ي ساساني داشته اند؟ 

 الف: بلخ ، سمرقند و بخارا    ب :جندي شاپور،تخت جمشيدو سلوكيه

ج: ميناب،سيراف و بوشهر    د:بوشهر ،استخروفيروز آباد

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

الف: ........ بنيان گذار حكومت ساسانيان است.

ب: قباد نزديكي با .. . . .. . وسيله اي براي كاهش قدرت بزرگان ديد.

پ مانی يكي از دانشمنداني بود كه در زمان ............ ظهور كرد.

ت: در ساختار اداري ساسانيان بعد از پادشاه . . .. . . . قرار داشت.

ج : موسيقي دانان و آواز خوانان دربار را در دوره ي ساساني  . .. . . .. . مي گفتند.

درستي و نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.

الف: مشهور ترين نبرد شاپور اول جنگ با والرين امپراتور روم بود.

ب :شورش بهرام چوبين يكي از عوامل نا امني در دوران سلطنت قباد بود.

پ : لشكر كشي به يمن و تصرف آن از جمله اقدامات خسرو پرويز بود.

ت : آتشكده ی آذر فرنبغ مخصوص موبدان بود  و در خراسان قرار داشت.

ث : به قدرت رسيدن ساسانيا ن به معناي اتحاد آتشگاه ودربار بود.

با توجه به جدول سمت چپ گزينه ي مناسب را انتخاب كنيد.

الف)جندي شاپور

ب) صابئين

پ) ارژنگ

ت) ازانديشه هاي مزدك درباره ي شيوه ي كشورداري

 

1- كاهش قدرت بزرگان

2- تغيير تقسيمات كشوري

3- از مراكز آموزش و پژوهش در دوره ي ساساني

4-پيروان حضرت يحيي

5- كتاب معروف ماني

6-رسمي كردن دين زردشت

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد.

الف:اردشير بابكان چه عاملي را موجب آشفتگي اوضاع ايران مي دانست؟

ب: مزدك در زمان كدام پادشاه ساساني ظهور كرد؟

پ: دوتن از پادشاهان معروف ساساني را در فاصله ي مرگ شاپور دوم تاظهور انوشيروان نام ببريد.

ت : يكي از عوامل نا امني وآشوب در دوران سلطنت هرمز چه بود؟

ث :آخرين پادشاه مشهور ايران باستان چه نام داشت؟

ج: اردشير بابكان با غلبه بر كدام شاه اشكاني دولت ساساني را بوجود آورد؟

چ: كتاب ارژنگ چه مشخصه اي داشت  و مخصوص چه طبقه اي نوشته شده بود؟

ح : آتشكده ي آذر برزين مهر مخصوص چه چه طبقه اي بود؟

خ : پس از چه حادثه اي دولت ساساني بيش از پيش در سراشيبي سقوط افتاد؟

د: به چه دليل در دوران انوشيروان عده اي از فلاسفه ي يونان به ايران پناهنده شدند؟

س: در دوره ی ساسانی نزدیک ترین فرد به شاه که در راس امور اداری قرار داشت  چه کسی بود؟

علت ضعف خاندان اشكاني چه بود؟

اردشير بابكان پيش از رسيدن به قدرت چه وعده هايي مي دادوپس از رسيدن به قدرت چه اقداماتي كرد؟

مشهور ترين نبرد شاپور اول را با روميان توضيح دهيد.

علت آزار مسيحيان در دوره ي شاپور دوم چه بود؟

دلايل مشكلات دولت ساساني همزمان باروي كار آمدن قباد چه بود؟

مزدك در چه شرايطي ظهور كرد؟

مزدك چه انديشه هاي تازه اي در زمينه ي كشور داري مطرح كرد؟

علت حمايت قباد از مزدك چه بودو چرا از حمايت او دست كشيد؟

انوشيروان در چه شرايطي به قد رت رسيد وبراي بهبود اوضاع چه اقداماتي انجام داد؟

خسروپرويزچگونه توانست بهرام چوبين راشكست دهدوتاج وتخت ساساني بدست آورد؟

علت نفوذ وآزادي  بيش ازحدمسيحيان در دربار خسرو پرويز چه بود؟

افزايش نفوذ مسيحيان در دربار خسرو پرويز چه پي آمدي داشت؟

خسرو پرويز به چه بهانه اي به روم لشكر كشيد؟ نتيجه ي جنك هاي ايران وروم رادر اين دوره توضيح دهيد.

جامعه ي عصر ساساني چگونه جامعه اي بود؟

ميراث تمدن ساسانيان در دوره ي اسلامي چگونه به حيات خود ادامه داد؟

سه آتشكده ي مهم دوره ي ساساني را نام ببريد هريك مخصوص چه طبقه اي بود ودر كجا قرارداشت؟

صابئين چه كساني بودند؟

ماني كه بود وچگونه آييني بوجود آورد؟

به طور كلي تمركز وعدم تمركز قدرت را در دوره ي ساساني توضيح دهيد.

آثار معماري دوره ي ساساني را نام ببريد.

موضوع بيشتر نقش برجسته هاي دوره ي ساساني چه بود؟

هنر هاي رايج را در دوره ي ساساني  نام ببريد

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس هشتم

درس هشتم

سلسله اي از پادشاهان مقدوني در ايران توسط كدام يك از فرماندهان اسكندر تاسيس شد؟                                                        

   الف: فليپ               ب : آنتي گون                 ج :سلوكوس                د: كراسوس

مورخان كدام يك ار حكومت دوره ي باستان ايران را ملوك الطوايف ناميده اند؟

 الف : ماد             ب: اشكاني              ج : ساساني             د: هخامنشي

مهم ترين مسئله ميان ايران و روم در دوره ي اشكاني چه بود؟                                                                                   

 الف:رقابت تجاري در درياي مديترانه           ب:مسئله بين انهرين              ج: مسئله ارمنستان           د: مسئله ي مسيحيان

آثار نقاشي ديواري اشكاني در كدام منطقه پيدا شده است؟     

الف : ري        ب:كوه خواجه          ج: شوش       د: تيسفون

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

الف: سلسله ي پادشاهان مقدوني در ايران به  .. . .. .. . شد.

ب :در دوره ي اشكاني ،پادشاهان مناطقي مانند........ و. . .. .. ..و ...........از استقلال داخلي برخوردار بودند.

پ:يك از مشهورترين جنگ هاي ايران و روم در دوره ي اشكاني جنگ ......  . ..     ..است كه در سال 53ق.م. روي داد.

ت :شهر هاي عصر سلوكي به شيوه ي . . .. . .. ساخته مي شد.

در ستي و نادرستي عبارات زير را معين كنيد.

 الف:منشاء خط پهلوي اشكاني خط مصري بود.

ب :در اوايل دوره ي اشكاني مهرپرستي در ايران رواج بسيار داشت.

پ:پارت ها گروهي از آريايي ها بودند كه پس از مهاجرت در غرب ايران ساكن شدند.                                                        

 ت:دوره ي حكومت اشكاني در مقايسه با دوره ي هخامنشي و ساساني طولاني تر بوده است.

با توجه به جدول سمت چپ پاسخ مناسب را انتخاب كنيد.

الف) سورنا

ب)موجب گسترش آيين بودا در مرزهاي شرقي قلمرو اشكاني شدند.

پ)خداي آب ها

ت) شجاع ترين و قوي ترين افراد قبيله در ميان پارت ها

1- پهلوان

2-فرمانده ي ايران در جنگ قادسيه

3- آناهيتا

4- كوشان ها

5-فرمانده ي سپاه ايران در جنگ حران

6- ميترا

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد.

 الف: سلوكوس كدام شهررا به پايتختي بر گزيد؟

ب :كدام پادشاه اشكاني قلمرو ايران را در شرق و غرب وسعت داد؟

پ : مجلس دور ه ي اشكاني كه با شركت رهبران مذهبي شاهزادگان ؛ حاكمان مناطق و فرماندهان سپاه تشكيل مي شد چه نام داشت؟

 ت: از جمله معابدي كه در دوره ي اشكاني بسيار مورد توجه بود چه نام داشت؟

ث:كدام پهلوان پارتي عليه حكومت سلوكيان قيام كرد؟

ج :نارضايتي چه طبقه اي از علل سقوط دولت اشكاني به شمار مي رود؟

چ :منشاء خط پهلوي اشكاني چه خطي بود؟

به چه دليل سلطه ي سلوكيان برايران كمتر از يك قرن بود؟

پارت ها پس از مهاجرت در كدام قسمت ايران ساكن شدند شيوه ي زندگي آنان چگونه بود؟

به چه دليل مورخان مسلمان حكومت اشكانيان را ملوك الطوايف ناميده اند؟

جنگ حران را توضيح دهيد.

تاثير مسئله ی  ارمنستان  رادر روابط ايران وروم در دوره ي اشكاني توضيح دهيد . 

تشكيل دولت كوشاني در دوره ي اشكاني در مرز هاي شرقي ايران چه نتيجه اي داشت؟

مجلس مهستان در دوره ي اشكاني چه وظايفي داشت وبا شركت چه گروها يي تشكيل مي شد؟

اديان رايج در دوره ي اشكاني را نام ببريد.

علت نارضايتی موبدان از دولت اشكاني چه بود؟

شيوه ي شهر سازي در دوره ي سلوكي واشكاني چگونه بود؟

شهرهاي دوره ي اشكاني عموما شامل چه قسمت هايي بود؟

 علت اهميت شهر هاترا (الحضر)در دوره ي اشكاني چه بود؟

هنر عصر اشكاني به خصوص درآغاز پيدايش وشكل گيري آن تحت تاثير چه عاملي بود؟

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس هفتم

درس هفتم

مردم كدام يك از شهر هاي يونان باستان به خاطر علاقمندي به حكومت دمكراسي و رواج انديشه هاي فلسفي شهرت يافته اند؟

الف: اسپارت   ب: تب :       ج: آتن       د: كرت

سردار كارتاژي در نبرد با روميان از خود رشادت هاي بسياري نشان داد چه نام داشت؟   

الف:  آنتي گون      ب: هاني بال     ج : كراسوس    د : پريكلس

جنگ هاي ميان رو م و كارتاژ ........گفته مي شود

لف : پلوپونز       ب: پونيگ     ج: جنگ هاي صليبي    د:جنگ هاي صد ساله

كدام گزينه از دلايل پيشرف علم و فلسفه در يونان باستان نيست؟  

الف : راه يابي دستاوردهاي علمي مردمان آسيا و آفريقا از طريق دادوستد به يونان 

  ب: علاقمندي يونيان به بحت و گفتگوي علمي

ج: انتقال كتابخانه ي بزرگ تخت جمشيد به يونان توسط اسكندر    د:جنگ هاي ايران و يونان در دوره ي اشكاني

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

الف:تمدن كرت مربوط به دوره ي . . . . . . . . .  است.

ب :اهالي اسپارت به . ... . . . . .  شهرت بسياري داشتند.

پ: جنگ هاي داخلي يونان كه به . . . . . . . .  ... مشهور است سرانجام به پيروزي . . . . . . . . انجاميد.

ت: مهم ترين حادثه در تاريخ امپراتوري روم باستان .  .. . . ... .... . . . . . .. . . . . . . .  . است.

 

درستي و نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.

الف:پس از مرگ اسكندر يكي از سرداران او به نام بطلميوس در يونان به حكومت رسيد.

ب : با گرويدن كنستانتين به مسيحيت اين دين در اروپا رسميت يافت.

پ :انتخاب شهر بيزانتيوم به پايتختي توسط كنستانتين مقدمه ي تقسيم روم بود.

ت :پس از مرگ سقراط ارسطو مدرسه اي تاسيس كرد و به رواج انديشه هاي وي پرداخت.

از جدول سمت چپ گزينه مناسب را انتخاب كنيد.

الف(از نظر يوناني ها جايگاه خدايان بود

ب)جنگ هاي داخلي دولتشهر هاي يونان

پ)قسطنطنيه در سال 1453م توسط آنان فتح شد.

ت)از هنر هايی كه در يونان  باستان رونق داشت.

 

1- تئاتر

2- كوه المپ

3-رقص

4-جنگ هاي پلوپونز

5-تركان عثماني

6- پيرنه

به سئوالات زير پاسخ كوتاه  د هيد

الف :در تاريخ يونان كدام دولت شهر ها مشهورتر از بقيه هستند.

ب :در جنگ هاي پلوپونز ايران در خفا از كدام شهر حمايت مي كرد؟

پ : چه هنرهايي در يونان باستان رونق داشت؟

ت : فلاسفه مشهور يونان باستان را نام ببريد

ج : مسابقات المپيك چه ريشه اي داشت؟

چ :كدام انديشه هاي ديني ايرانيان در قلمرو امپراتوري روم رسوخ كرد؟

ح : اصلاحات اجتماعي كدام يك از رهبران آتن موجب پيشرفت آتن و شهرهاي تابعه ی آن شد؟

خ : تاريخ يونان باستان را به چه دوره هايي مي توان تقسيم كرد؟

د: مردمان كرت از كدام تمدن ها تاثير زيادي پذيرفته اند؟

ذ : يكي از علل مشكلات امپراتوري روم  كه به تدريج قدرت آن را به تحليل مي برد چه بود؟

س : روم غربي به چه دليل روبه انحطاط نهاد؟

علل پيدايش دولت شهرها در يونان باستان چه بود ؟دو دولتشهر مهم يونان باستان را نام ببريد.

-شيوه ي حكومت و تربيت در آتن واسپارت چه تفاوتي داشت؟

علت جنگ هاي پلوپونز چه بود اين جنگ ها چه پي آمدي داشت؟

هدف يوناني ها از برگزاري مسابقات المپيك چه بود؟

هنرهاي رايج در يونان باستان را نام ببريد.

علل پيشرفت علم و  فلسفه در يونان باستان چه بود؟

علت رشدو رونق مجسمه سازي در يونان باستان چه بود؟

كنستانتين براي حل مشكل وسعت امپراتوري روم چه اقدامي كرد اين اقدام چه پي آمدي داشت؟

امپراتوري روم شرقي با برخورداري از چه شرايطي توانست تا مدت ها به حيات خود ادامه دهد؟

كدام انديشه هاي ديني ايرانيان در بخش هايي از اروپا رسوخ كرد؟

مسيحيت چه تاثيري در جامعه ي روم بر جاي گذاشت؟

فرهنگ و تمدن روم باستان از چه عواملي تاثيرپذ يرفته است؟

زمینه ی تاريخی  مثل: (( كه همه راه ها به رم ختم مي شود ))چيست ؟

-سه گروه اصلي جامعه ي روم باستان كدامندهريك د اراي چه امتيازاتي بودند؟

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان ۱

درس ششم

درس ششم

كدام خاندان ايراني بزرگترين امپراتوري جهان باستان را بوجورد آورد؟

 الف : اشكاني    ب : ماد      ج : ساساني  د: هخامنشي

علت آزردگي كاهنان بابلي از نبونيد چه بود؟

 الف : بي اعتنايي به  خداي هوروس      ب : بي اعتنايي خداي زئوس   ج: بي اعتنايي به مردوك        د :بي اعتنايي به اهورا مزدا

كدام گزينه نخستين اقدام داريوش براي اداره ي امپراتوري وسيع هخامنشي است ؟                                                                              الف : تشكيل ارتش دائمي     ب: ايجاد تسهيلات براي ارتباطاط      ج: تقسيم قلمرو هخمنشي به ايالت هاي معين      د : ضرب سكه

هخامنشيان براي مكتبات اداري ابتدا از كدام خط استفاده مي كردند؟

  الف:خط ميخي ايلامي      ب : خط آرامي     ج: دموتيك      د)ميخي پارسي باستان

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

الف : كورش نوه ي آخرين . . . . . . . ….. بود.

ب : كوروش در ميان فرمان روايان قديم و جديد  ويژگي هاي خاصي داشت  اين ويژگي ها را مي توان در ... ....  وي خلاصه كرد.

پ :داريوش شرح لشكركشی هاي خود را در كتيبه ی  . .. . . . . . . . .. . به يادگار گذاشته است.

ت :فرش مشهور . . . . . . . . . . نشانگر بافندگان هنرمند و خوش ذوق عصر هخامنشيان است..

درستي و نادرستي عبارات زير مشخص كنيد.

الف:خشايار شاه ، پسر و جانشين داريوش ، شورش هاي مصر و بابل را را سركوب كرد.

ب :اقدام مهم كمبوجيه حمله به يونان بود.

پ :آتني ها در جنگ سالاميس از سقوط شهرشان توسط سپاه داريوش جلوگيری كردند.

ت : در دوره ي هخامنشی اقتصاد عمومي رونق گرفت و ايران ثروتمند ترين كشور ان روزگار شد.

ث : جانشینان اسكند ردر ايران سلوكيان بودند كه سرانجام توسط ساسانيان به تدريج از ايران بيرون رانده شدند.

از جدول سمت چپ گزينه ي مناسب را انتخاب كنيد

الف)اقدام مهم كمبوجيه

ب)نبرد دريايي خشايار شاه با يوناني ها

پ) قديم ترين متن تاريخی جهان كه در نگارش تاريخ هخامنشيان كمك بسياري كرده است

ت)همسر داريو ش دوم كه قدرت و نفوذ زيادي داشت.

1- پروشات

2-ماراتن

3-حمله به مصر

4-سالاميس

5-كتيبه ي بيستون

6- تاريخ هرودوت

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد

الف: چه كسي با ازميان برداشتن دولت ماد  دولت هخامنشي را تاسيس كرد؟

ب : با انتشار خبر سقوط دولت ماد فرمانروايان كدام دولت ها در صدد دست اندازي به قلمرو مادها بر آمدند؟

پ : اقدام مهم كمبوجيه چه بود؟

ت :دو مورد از جنگ هاي ميان ايران و يونان را در دوره ي داريوش و خشايارشاه نام ببريد.

ث : طرح اصلي  و عظيم داريوش براي نشان دادن هيبت و قدرتش در كجا اجرا شد؟

ج : هنگام حمله كورش به بابل فرمانرواي آن چه كسي بود؟

چ : كمبوجيه به چه بهانه اي به مصر حمله كرد؟

كوروش پس از آگاهي از اتحاد دولت لوديه،و مصر چه اقدامي كرد؟

هنگام حمله ی كورش به بابل اوضاع اين شهر از چه جهاتي براي فتح آن آماده بود؟

 رفتار كورش هنگام غلبه بر دشمن چه تفاوتي با رفتار فرمانروايان ديگر آن زمان داشت؟

انگيزه ي واقعي كمبوجيه از لشكر كشي به مصر چه بود؟

علت غافلگيري مصريان در مقابل حمله كمبوجيه چه بود؟

رفتار كمبوجيه با مصريان چگونه بود؟

قضيه ي برديا را توضيح دهيد.

داريوش در چه شرايطي به قدرت رسيد؟

علت لشكر كشي داريوش به يونان چه بود؟

جنگ ماراتن را توضيح دهيد.

ماجراي كورش كوچك را توضيح دهيد.

علل ضعف وشكست هخامنشيان در برابر اسكند مقدوني چه بود؟

چهار مورد از اقدامات داريوش اول را بنويسيد.

داريوش اول  در زمينه ارتباطاط چه اقدامي انجام داد؟

داريوش اول براي اداره ي هريك از ايلات دولت هخامنشي چه شيو هاي در پيش گرفت؟

داريوش براي سامان دادن به اقتصاد كشور چه اقدامي انجام داد؟

سه مورد ار بنا هاي تاريخي دوره ي هخامنشي را نام ببريد.

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس ۵

درس پنجم

 كدام كزينه زمان تقريبي مهاجرت آريايي ها  محسوب مي شود؟

الف" 3000- 2500قبل از ميلاد    ب: 3500- 2500قبل از ميلاد    ج: 2500-1500قبل از ميلاد    د: 5000 -3000قبل از ميلاد

نام ماد نخستين بار در كجا آمده است؟

  الف:تاريخ هرو دوت     ب: كتيبه هاي سومري   ج: كتيبه ي بيستون   د: الواح گلي آشوري

چه كسي در مفابل مغان از زردشت حمايت كرد؟   الف: كي كاوس   ب:كوي گشتاسب    ج: داريوش    د: كوروش

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

 الف) محل تجمع اقوام آريايي . . . . . . . . . . . . . . . . . . بود كه در حدود 3000 -2500قبل از ميلاد مهاجرت كردند.

ب ) استفاده  از .. .. . . . .  و .. . . . . . . حركت آريايي ها را سرعت بخشيده ود ر مقابل بوميان به آنان برتري نظامي داد.

پ ) احراكنند گان آداب ديني در ميان آريايي ها تا پيش ظهور زردشت   ... . . . . . . . . . . .  نام داشتند.

درستي و نادرستي عبارات زير مشخص كنيد.

الف:در نظام اجتماعي آريايي پدر رئيس خانواده و كوي رئيس طايفه بود.

ب :اقتصاد جامعه آريايي به صورت شباني و روستايي بود.

پ: پس از كشته شدن فرورتيش در جنگ با سكا ها سرزمين ماد به مدت 28سال به دست سكاها افتاد.

ت: مشهور است كه ماد ها در ساختن كاخ هگمتانه از مردم اورارتو تقليد كرده اند

ث: فرورتيش با اتحاد با  بابل به قدرت آشور خاتمه داد.

از جدول سمت چپ گزينه ي مناسب را انتخاب كنيد

الف)در مدت پنجاه سال كوشيد اقوام مادي را متحد سازد.

ب) گات ها

پ) در پيمان صلح لوديه و ماد  به عتوان مرز مشترك دوكشور تعيين شد.

ت) كيانيان

1-فرورتيش

2-سلسله ي كوي ها

3-ديااكو

4- كهن ترين قسمت اوستا است.

4-رود قزل ايرماق

5- مجموعه ي دستورات ديني زردشت است.

6-رود فرات

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد

الف : رئيس طايفه ي آريايي ها چه ناميده مي شد؟

ب:كدام پادشاه ماد با تقويت نيروي نظامي مادها نزديك بود بر آشور غلبه كند؟

پ : جنگ لوديه و ماد با وساطت كدام دولت به صلح انجاميد؟

ت: تلاش زردشت در جهت پرستش چه خدايي بود؟

ث : اصل خير و اصل شر از نظر زردشت چه ناميده مي شد؟

ج: فردوسي جنگ هاي طولاني كدام سلسله را در مقابل بيابانگردان به نظم كشيده  است؟

چ: مجموعه دستورات و سروده اي ديني زردشت در چه كتابي جمع آوري شده است؟

ح: آداب ديني آيين زردشت توسط چه كساني اجرا مي شد؟

خ: زردشت براي ترويج دين خود به نزد چه كسی رفت؟

د:بارواج آيين زردشت كدام طبقه در كنار طبقات ديگر اجتماعي اهميت يافت؟

ذ : چه كسي با لشكركشي به هگمتانه به حكومت ماده خاتمه داد؟

نقش و وظايف پدر را در خانواده ي آريايي بنويسيد.

واسپوهران داراي چه امتيازاتي بودند؟

كوي ها چه كساني بودند؟

 مغ ها در جامعه ی آریایی چه کسانی بودند؟آن ها چه فكري به مردم القا مي كردند؟

زردشت در چه شرايطي ظهور كرد؟

زردشت پيروان خودرا به به چه اصولي فرا مي خواند؟

موبدان در جامعه ي كهن ايران چه اهميتي داشتند؟

اتحاديه ی مانا براي چه منظوري توسط قبايل ساكن در غرب ايران تشكيل شد؟

ديا اكو چگونه به فرمانروايي ماد ها رسيد؟

چرا در نخستين گردهمايي مادها تعداد كمي از قبايل شركت كردند؟

 هوخشتر چگونه به سلطه ي سكاه پايان د اد و جكومت ماد را احيا كرد؟

به چه دليل شاه ماد سفر جنگي خود را به سمت آسياي صغير آغاز كرد؟

جنگ لوديه و ماد به كجا انجاميد؟

شيوه ي حكومت ماد چگونه بود؟

گور دخمه چيست؟

پژوهشگران در مورد ميراث فرهنگي ماد ها چه عقيده اي دارند؟

باستان شناسان در چه جاهاي آثار فلزي و سفالي هنرمندان مادي را كشف كرده ا ند؟

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس ۴

درس چهارم

كدام گزينه  از ويژگي هاي عصر ايلام نو است؟

 الف:رشد نيروي نظامي   ب: رشد معماري    ج: افزايش ثروت    د:رقابت سياسي با آشور

كدام گزينه در مورد شتين در تمدن ايلام درست است؟       الف : حاكم شوش بود   ب : فرماند ه ی نظاميان بود 

ج : برگزار كننده ی مراسم مذهبي بود.    د : اداره كنند ه ي امور مالي بود

حملات مكرر كدام قوم موجب انتقال پايتخت ايلام از شوش به دو شهر مدكتو وهيدالو گشت؟

الف: آشور          ب: سومر          ج: ماد                د: كلداني ها

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

الف : ايلام حفظ نام خود را مديون.. . . . . .... .. .  . وبرخي از. ... .. .. .. . . .  ميان دورود است.

ب : ايلامي ها  كشورشان را . .. .. ... ....  ... . . .  مي ناميدند.

پ :پژوهشگران معتقدند مخترع سفال  . . . ..  . . . . بودند.

درستي و نادرستي عبارات زير مشخص كنيد.

الف :الف : گرو ه هاي انساني در ايران از 9000سال پيش با پشت سر گذاشتن مرحله ي كوچروي ،دوره ي توليد غذا و سكونت در يك جا را آغاز كردند .

ب : عصر طلایي تمدن ايلام در عصر ايلام قديم بود.

ج: ايلامي ها خط ميخي خود را از سومريان اقتباس كردند .

د:انتقال لوح حمورابي و مجسمه ي خداي بابلي به شورش در عصر ايلام نوصورت گرفت.

از جدول سمت چپ گزينه ي مناسب را انتخاب كنيد

الف) اين شوشينك

ب)نخستين كساني بودند كه استفاده از آجر هاي لعابدار را در تزيين بنا هاابداع كردند

پ) معبد مهم ايلام

ت)عصر طلايي تمد ن ايلام

1-زيگورات چغازنبيل

2-ايلام نو

3-خداي شوش

4- ايلامي ها

5-آشوري ها

6- ايلام ميانه

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد.

الف : به چه دليل آگاهي ما از تمدن ايلام در مقايسه با ميان دورود بسيار اندك است ؟

ب: بيشترين اطلاعات تاريخي تمدن ايلام از كدام منطقه بدست آمده است؟

پ : با قدرت گيري  چه اقوامي ايلام روبه ضعف نهاد؟

ت : سه دوره ي تاريخي تمدن ايلام را نام ببريد.

ث:  كدام ويژگي هنر ايلامي  ها چشم هر بينده اي را خيره مي كند؟

سرزمين ايلام شامل چه قسمت هايي بوده است؟

شيوه ي حكومت ايلام چگونه بود؟

ويژگي هاي عصر ايلامي ميانه را بنويسيد.

ايلامي ها هنگام اجراي مراسم مذهبي  چه اعمالي انجام مي دادند؟

خط ميخي ايلامي از چه قومي اقتباس شده بود ؟ اين خط داراي چه مشخصاتي بود؟

به چه دليل تمام تلاش مردم شهر هاي ايلام حفظ پيكره ي خدايانشان بود؟

ايلامي ها در چه هنرهايي مهارت داشتند؟

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان1

درس چهارم

 

درس چهارم

1

كدام گزينه  از ويژگي هاي عصر ايلام نو است؟

 الف:رشد نيروي نظامي   ب: رشد معماري    ج: افزايش ثروت    د:رقابت سياسي با آشور

2

كدام گزينه در مورد شتين در تمدن ايلام درست است؟       الف : حاكم شوش بود   ب : فرماند ه ی نظاميان بود 

ج : برگزار كننده ی مراسم مذهبي بود.    د : اداره كنند ه ي امور مالي بود

3

حملات مكرر كدام قوم موجب انتقال پايتخت ايلام از شوش به دو شهر مدكتو وهيدالو گشت؟

الف: آشور          ب: سومر          ج: ماد                د: كلداني ها

4

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

الف : ايلام حفظ نام خود را مديون.. . . . . .... .. .  . وبرخي از. ... .. .. .. . . .  ميان دورود است.

ب : ايلامي ها  كشورشان را . .. .. ... ....  ... . . .  مي ناميدند.

پ :پژوهشگران معتقدند مخترع سفال  . . . ..  . . . . بودند.

5

درستي و نادرستي عبارات زير مشخص كنيد.

الف :الف : گرو ه هاي انساني در ايران از 9000سال پيش با پشت سر گذاشتن مرحله ي كوچروي ،دوره ي توليد غذا و سكونت در يك جا را آغاز كردند .

ب : عصر طلایي تمدن ايلام در عصر ايلام قديم بود.

ج: ايلامي ها خط ميخي خود را از سومريان اقتباس كردند .

د:انتقال لوح حمورابي و مجسمه ي خداي بابلي به شورش در عصر ايلام نوصورت گرفت.

6

از جدول سمت چپ گزينه ي مناسب را انتخاب كنيد

 

الف) اين شوشينك

ب)نخستين كساني بودند كه استفاده از آجر هاي لعابدار را در تزيين بنا هاابداع كردند

پ) معبد مهم ايلام

ت)عصر طلايي تمد ن ايلام

1-زيگورات چغازنبيل

2-ايلام نو

3-خداي شوش

4- ايلامي ها

5-آشوري ها

6- ايلام ميانه

7

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد.

الف : به چه دليل آگاهي ما از تمدن ايلام در مقايسه با ميان دورود بسيار اندك است ؟

ب: بيشترين اطلاعات تاريخي تمدن ايلام از كدام منطقه بدست آمده است؟

پ : با قدرت گيري  چه اقوامي ايلام روبه ضعف نهاد؟

ت : سه دوره ي تاريخي تمدن ايلام را نام ببريد.

ث:  كدام ويژگي هنر ايلامي  ها چشم هر بينده اي را خيره مي كند؟

8

سرزمين ايلام شامل چه قسمت هايي بوده است؟

9

شيوه ي حكومت ايلام چگونه بود؟

10

ويژگي هاي عصر ايلامي ميانه را بنويسيد.

11

ايلامي ها هنگام اجراي مراسم مذهبي  چه اعمالي انجام مي دادند؟

12

خط ميخي ايلامي از چه قومي اقتباس شده بود ؟ اين خط داراي چه مشخصاتي بود؟

13

به چه دليل تمام تلاش مردم شهر هاي ايلام حفظ پيكره ي خدايانشان بود؟

14

ايلامي ها در چه هنرهايي مهارت داشتند؟

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران وجهان 1

درس

 

درس سوم

1

چه كسي توانست نخستين بار تمام مصررا در زير فرمان خود در آورد؟  الف:رامسس دوم    ب:بطلميوس      ج: منس       د: خوفو

 

2

كدام گزينه از وظايف كاهنان نيست؟

الف: شفاي بيماران     ب: موميايي كردن جسد فراعنه        ج:تاييد سلطنت فراعنه          د:ساخت اهرام

3

خط دموتيك مورد استفاده كدام طبقه در مصر باستان بود؟ 

الف: متوسط و تجار   ب: كاهنان ج: روساي ادارات    د:نظاميان

4

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

الف: بيشتر نوشته باقي مانده از مصر باستان به خط ..  .. . . .. . . . است

ب :مصري ها مردمي . .   ..  ..  . . ..  .. بودند به همين دليل قوانين ظالمانه و ستم فراعنه را تحمل مي كردند.

ج: د ر راس هرم جامعه ي مصر باستان . .. . . ..  ..  .بود.

د: سلاطين اهرام در عصر . . . . . . مصر مي زيستند.

5

درستي و نادرستي عبارات زير را معين كنيد.

الف:بيشترين آثار باقي مانده از مصر باستان متعلق به منس است.

ب:شان و منزلت زنان در مصر باستان بهتر از ساير جوامع بود.

ج:خط هيروگليف از كهن ترین خط هايي است كه بشر اختراع كرده است.

د:كاهنان مصر براي نوشتن مطالب مربوط به آرامگاه فراعنه از خط دموتيك استفاده مي كردند.

6

از جدول سمت چپ گزينه مناسب را انتخاب كنيد

 

الف) علم و دا نش در مصر بيشتر در اختيار آنان بود.

ب) پاپيروس

پ) رامسس دوم

ت) در زمان آخرين فرعون دوره ي نوين  مصر به تصرف آنان در آمد.

1-روميان

2- حضرت موسي در زمان او ظهورکرد                                 3-هخامنشيان

4- قديمي ترين كاغذ شناخته شده در جهان است

5- تجار

6-كاهنان       

7

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد.

الف)  دو خط رايج در مصر باستان را نام ببريد.

ب) شهرت تمدن مصر بيش هر چيز به خاطر چيست؟

پ) سه دور ه ي اصلي تاريخ مصر باستان را از زمان منس تا ورود هخامنشيان نام ببريد.

ت) در پايين هرم جامعه ي مصر باستان چه طبقه اي قرار داشت؟

ث) چه عاملي موجب شد ه بود تا مصريان با برخي از اعضاي بدن به خوبي آشنا شوند؟

8

به چه دليل مصريان اجساد مردگان خود را موميايي مي كردند؟

9

وظايف و اختيارات كاهنان مصر باستان چه بود؟

10

آثار تاريخي مصر باستان از جمله اهرام نشان گر چيست؟

11

موارد كاربرد خط هيروگليف را بنويسيد.

12

زنان در جامعه ي مصر باستان داراي چه نقش واهميتي بودند؟

13

علل پيشرف رياضيات و هندسه در مصر باستان چه بود؟

14

چه عواملي موجب پيشرفت نسبي علم نجوم در مصر باستان شد؟

15

پزشكان مصري براي درمان بيماري ها از چه شيوه هايي استفاده مي كردند؟

۳


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
تاریخ ایران و جهان1

1

نحستين شهر هاي سومر در كجا پديد آمد؟  الف:آكد    ب:بابل      ج:آشور   د: سومر

2

كدام فر مانرواي اكدي را نخستين امپراتور ميان دورود باستان مي دانند؟

 الف:حمورابي        ب: نبوكد نصر       ج: سارگن      د: آشور باني پال

3

در نتيجه ي اتحاد كدام دولت ها دولت آشور براي هميشه منقرض شد؟

 الف:دولت ماد و دولت لود يه     ب:اتحاد دولت كلده و مصر   ج: اتحاد دولت ماد و دولت كلده   د: اتحاد دولت بابل و لوديه

4

ايلامي ها كدام شهر سومر را ويران كردند و پادشاه آنان را به ايلام آوردند؟   الف: لاگاش   ب: كيش   ج:لارسا     د: اور

5

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

الف:) آخرين قومي كه بيش از يك قرن بر ميان دو رود حكومت كردند  .. .  . . .. ...  بودند.

ب) حكومت كلد اني ها به  .. .   . . . ..  .  مشهور است.                                                                                                             

 پ): ................  .. خاستگاه كهن ترين تمدن بشري بوده است.

ت:) حملات آكدي ها به سومر به فرماندهي .. .  . . . .  .صورت گرفت.

6

در ستي و نادرستي عبارت هاي زير مشخص كنيد.

الف) مردم شهر هاي سومر اغلب با يكديگر رقابت و دشمني داشتند.

ب:) انسي ها نخستين فرمان روايان سومر بودند.

پ:)گوتي ها براي هميشه به حيات سياسي سومريان پايان داند.

ت: ) حكومت اموري  ها را به نام پايتخت آنان بابل جديد نيز ناميده اند.

7

از جدول سمت چپ گزينه ي مناسب را انتخاب كنيد.

8

الف) با اين واقعه ميان دورود قرن ها جزو قلمرو ايران گرديد.

 ب)از نخستين فرمانروايان سومر كه توانست مدتي بر دولت شهر هاي سومر

 حكومت كند.

پ) پايتخت دولت آشور

ت) انسي ها

 

 

1-نخستين فرمانروايان دولت شهرهاي سومر

2-فرمانرواي اكد

3فتح بابل به دست كوروش

4- بابل

5-نينوا

6-اتن

9

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد.

الف: قسمت جنوب ميان دورود چه ناميده مي شد؟

ب: چه كساني به حكومت اكدي بر سومر خاتمه دادند؟

پ:پايتخت حمورابي كه آباد ترين و بزرگ ترين شهر دنياي باستان به شمار مي رفت چه نام داشت؟

ت:قديمي ترين كتاب خانه هاي جهان در كجا پديد آمدهاست؟

ث:بنياني ترين عامل پيدايش شهر ها و رونق زندگي اجتماعي در گذشته چه بوده است؟

ج: دوتن از فرمانروايان نخستين سومر نام ببريد.

چ: به چه دليل حضور ايلامي در ميان دورود ديري نپاييد.؟

ح: منظورازحكومت بابل قديم چيست؟

خ: منظوراز حكومت بابل جديد چيست؟

ذ:كدام قوم براي هميشه به حيات سياسي سومر خاتمه دادند؟

ذ: علت اصلي رونق كشاورزي ذر ميان دورود چه بود؟

10

شهر هاي مهم سومر را نام ببريد

11

چرا شهر هاي سومر دولت شهر يا كشور شهر ناميده اند؟

12

دلايل شهرت بسيار سارگن را در تاريخ سياسي ميان دورود بنويسيد.

13

پادشاه معروف اموري چه نام دارد؟ دلايل شهرت بسيار اورا بنويسيد.

14

سه مورد از عقايد ديني ساكنان ميان دورود را بنويسيد.

15

محتواي الواح خطي ميان دورود شامل چه موضوعاتي مي شود؟

16

علت پيشرفت چشمگير علم نجوم در ميان دورود چه بود؟

17

چه عاملی به پيشرفت علم رياضي در ميان دورود كمك شاياني كرد؟

18

دانش هاي رايج در ميان دورود باستان را نام ببريد.

 

 

 

 

درس ۲


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ توسط اعضای گروه
نمونه سوال تاریخ ایران وجهان 1

درس یک

1

به کسی که به گرد آوری اشیاء  قدیمی و طبقه بندی و پژوهش درباره آن ها می پردازد چه می گویند؟

الف) مورخ        ب )اسطوره شناس     ج) باستان شناس         د)سکه شناس

2

اختراع خط در حدود چند سال پيش صورت گرفته است؟

 الف: 10000سال پيش    ب: 8000سال پيش   ج:3000سال پيش       د:5000سال پيش         

3

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

خط ابتدا ............. بود ه است وبراي اين كه به صورت الفبايي شود تغييرات زيادي كرده است.

ب) از 5/8میلیون  تا 19هزار سال پیش از میلاد  دوران  ............. و ............. آغازشد.

4

درستي و نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.

الف:مورخ براي نگارش تاريخ  از دانش هاي بسياري كمك مي گيرد.

ب: همزمان با پيدايش خط در 5000سال پيش تاريخ نويسي نيز شروع شد.

پ)تاریخ مربوط به گذشته است و گذشته قابل دسترسی است.

ت) از سال 1960 تا کنون دوران امپراتوری های بزرگ است.

5

از جدول سمت چپ گزینه ی مناسب را انتخاب کرده و در پاسخنامه بنویسید.

الف) دوره ی اکتشافات جغرافیایی و گسترش دریانوردی و رنسانس

در این دوره ی زمانی است

 ب) از دانش های مهمی که مورخ برای نگارش تاریخ از آن کمک می گیرد

پ) تقسیمات پنج مرحله این تاریخ بشر براین مبنا ارائه شده است.

ت)در سال های 3500 تا 3000پیش از میلاد این تحول در زندگی به وجود آمد

ث)از5/1 میلیون سال تا 10 هزار پیش از میلاد  این دوره در زندگی انسان

آغاز شد.

1- تاریخ مشرق زمین

2-زیست شناسی

3- دوره ی آغاز شهرنشینی و تشکیل حکو.مت های اولیه

4- باستا ن شنا سی

5-سیر تاریخ اروپا

6-از 1400تا 1600میلادی

7- از 1600تا 1960م

8- دوره ی شکار و گر آوری غذا

6

به سئوالات زير پاسخ كوتاه دهيد

الف:براساس پيدايش خط تاريخ بشر به چه دوره هايي تقسيم ميشود؟

ب:به چه دليل هيچ كس نمي تواند به تنهايي در همه ي موضوعات و دوره هايي تاريخ متخصص و صاحب نظر شود؟

پ) به چه دلیل مورخان  تقسیم بندی هایی در تاریخ مطرح کرده اند؟

ت) کسی که به بررسی جریان های سیاسی،دینی،اجتماعی ،اقتصادی، علمی و ادبی در گذشته می پردازد  وآن را به صورت نوشته ی کوتاه یا بلند عرضه می کند چه می گویند؟

7

تاريخ چيست؟

8

علم تاريخ به برر سي چه جريان هايي مي پردازد؟

9

باستان شناس به چه كسي گفته مي مي شود؟

10

مورخان براي مطالعه تاريخ به چه منابعي نياز دارند

11

چهار مورد از فوايد مطالعه ي تاريخ را نام ببريد.

12

تقسيم بندي پنچ مرحله اي تاريخ بشر را نام ببريد.

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ توسط اعضای گروه

بازدید از نمایشگاه کتاب تهران

 

به اطلاع همکاران محترم می رساند گروه تاریخ ناحیه ۳ در نظر دارد برنامه بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در مورخه ۲۵/۲/۱۳۸۸ برگزار نماید. لذا از همکاران علاقه مند تقاضا می گردد جهت ثبت نام و شرکت در این اردو  به گروه های آموزشی ناحیه سه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است هزینه هر نفر مبلغ پنج هزار تومان ( هزینه صبحانه و اتوبوس) می باشد که توسط همکاران به مسولین برگزاری اردو پرداخت می گردد. ناهار به عهده شرکت کنندگان خواهد بود.


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • میله
  • بک لینک انبوه